Suomeksi
SH-avtalet
SH-avtalet 2021, i kraft från 1.9.2021

Kapitel IV Övriga bestämmelser

§ 1 Övriga tillämpliga bestämmelser i AKTA

Dessutom tillämpas följande kapitel och bilagor i AKTA:

Kap. I Allmän del § 2, § 5–10
Kap. IV Semester
Kap. V Tjänst-, arbets- och familjeledighet
Kap. VI Kostnadsersättningar
Kap. VII Förtroendemän
Kap. VIII Permittering, ombildning till deltidsanställning, anställningens upphörande
Bilaga 16 Ersättningar för resekostnader