Suomeksi
LÄKTA
Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2018–2019

Husläkarnas lönesättning samt åtgärds- och besöksarvoden

 Husläkarnas lönesättning från 1.5.2018

Läkarens tjänstebeteckning/uppgift

Husläkare
Grundlön, €

1

Överläkare/läkare i motsvarande ställning

Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

 

L1VV2001

4 423,33

2

Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträttigheter

 

Hälsocentralläkaren har specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

 

L1VV3001

3 543,15

3

Övriga hälsocentralläkare

 

3.1

Legitimerad läkare som har genomgått särskild allmänläkarutbildning eller som i sammanlagt minst 3 år har utövat läkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering

 

L1VV3002

2 982,35

I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad läkare.

 

3.2

Legitimerad läkare

 

L1VV4000

2 859,27

Nedre och övre gräns för befolkningsdelen i en husläkares lön
Enligt bilaga 1 § 2 mom. 1 i LÄKTA 2014–2016 (1–2 upplagan) är befolkningsdelen i en husläkares lön från 1.5.2018 1,94–2,29 euro per månad för varje person som hör till husläkarens basansvarsbefolkning.

Husläkarnas lönesättning från 1.4.2019

Läkarens tjänstebeteckning/uppgift

Husläkare
Grundlön, €

1

Överläkare/läkare i motsvarande ställning

Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

 

L1VV2001

4 516,22

2

Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträttigheter

 

Hälsocentralläkaren har specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

 

L1VV3001

3 617,56

3

Övriga hälsocentralläkare

 

3.1

Legitimerad läkare som har genomgått särskild allmänläkarutbildning eller som i sammanlagt minst 3 år har utövat läkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering

 

L1VV3002

3 044,98

I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad läkare.

 

3.2

Legitimerad läkare

 

L1VV4000

2 919,31

Nedre och övre gräns för befolkningsdelen i en husläkares lön
Enligt bilaga 1 § 2 mom. 1 i LÄKTA 2014–2016 (1–2 upplagan) är befolkningsdelen i en husläkares lön från 1.4.2019  1,98–2,34  euro per månad för varje person som hör till husläkarens basansvarsbefolkning.

Tabell över husläkarnas åtgärdsersättningar från 1.1.2016

Arvoden och
ersättningar

 

Dagtid för husläkare

Arbetsplats-
jour

Avvikande arbetsplatsjour och fri jour

Åtgärdsgrupper

R 0

2,68

2,68 

3,03

R I, RU I, RR I

7,26

7,26

8,21

R II, RU II, RR II

10,96

10,96

13,57

R III, RR III

26,80

26,80

30,76

Husläkarnas besöksarvoden från 1.1.2016

Arvoden och ersättningar

Husläkare
(ej jourtid)

Besöksarvoden

Patient som hör till basansvarsbefolkningen besöker sin husläkare

 

Patient som hör till basansvarsbefolkningen besöker någon annan husläkare än sin egen

1)    då patientens husläkare har semester, jourledigt, tjänstledigt eller deltar i utbildning som arbetsgivaren anvisat

2)    vid någon annan tidpunkt

 

 

1)    5,31–6,30

 

 

2)   

Patient som inte hör till basansvarsbefolkningen besöker husläkaren


5,31–6,30

Separat besök av läkare hos patient då sträckan mellan läkarmottagningen och patientens hem är

a)    högst fem kilometer

b)    mer än fem kilometer

 

 

a)    14,62

b)    21,04