Suomeksi
AKTA
Kapitel III Arbetstid

Övriga bestämmelser

 § 36 Uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden

Den uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden som avses i 18 § 1 mom. i arbetstidslagen är 12 månader.


Tillämpningsanvisning

Den maximala arbetstiden regleras i 18 § i arbetstidslagen.