Suomeksi

AKTA 2020– 2021

2020–2021

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Bilaga 16 Ersättningar för resekostnader

  Ersättning för färdkostnader

  Obs. I webbavtalet har § 5 uppdaterats så att ersättningarna för resekostnader motsvarar dem som 8.12.2020 publicerats i KT:s cirkulär 15/2020.


  § 3 Egentliga färdkostnader vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

  mom. 1 

  Ersättning betalas för färdbiljetter samt för plats- och sovplatsbiljetter, fraktavgifter och övriga med dessa jämförbara nödvändiga avgifter i anslutning till den egentliga resan.

  mom. 2 

  Parkeringsavgifter för bil på flygfält och järnvägsstation och vid hotellinkvartering ersätts enligt verifikat, dock högst för tre dagar per resa. Andra parkeringsavgifter för bil ersätts inte.


  Tillämpningsanvisning

  Som nödvändiga avgifter anses inte till exempel försäkringspremier. Om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har fått betala olika avgifter för transporten av arbetsredskap eller andra föremål som han eller hon har varit tvungen att ha med sig, ersätts det betalda beloppet.


  § 4 Ersättningsgrunder för färdkostnader vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

  Färdmedel

  Betalning

  tåg

  flyg

  båt

   

  Enligt det förmånligaste alternativet

  spårvagn

  buss

  annat allmänt kommunikationsmedel

   

  Enligt den officiella taxan

  taxi

  Enligt den officiella taxan

  hyrd motorbåt

  annat fordon

  Betald avgift, dock högst
  skälig avgift

  § 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

  För en resa som företas med ett fordon som tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren äger eller har i sin besittning betalas ersättning enligt följande:

   

                                   Ersättning

  Fordon

  Oförhöjd

  Förhöjd

  bil

  för varje ettårsperiod
  som börjar 1.1

       44 cent/km för
  de 5 000
  första
  kilometrarna

       39 cent/km för
  därpå följande kilometrar

  Kilometerersättningen betalas förhöjd

       med 7 cent om tjänsteuppgifterna förutsätter transport av en till bilen kopplad släpvagn

       med 11 cent om tjänsteuppgifterna förutsätter transport av en till bilen kopplad husvagn

       med 3 cent, om den anställde blir tvungen att i sin bil transportera en hund eller sådana maskiner eller anordningar som är skrymmande eller väger över 80 kg

       med 9 cent till den del tjänsteuppgifterna förutsätter körning med bil på skogsbilväg eller på en för annan trafik avstängd vägbyggnadsarbetsplats

       om det i ett fordon som är i den anställdes besittning reser flera personer som deltar i samma tjänsteresa eller tjänsteförrättningsresa eller personer som det hör till den anställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att skjutsa, betalas ytterligare 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

  motorcykel, för varje ettårsperiod som börjar 1.1

       33 cent/km för
  de 5 000
  första kilometrarna

       30 cent/km för därpå följande kilometrar

       om det i ett fordon som är i den anställdes besittning reser flera personer som deltar i samma tjänsteresa eller tjänsteförrättningsresa eller personer som det hör till den anställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att skjutsa, betalas ytterligare 3 cent per kilometer.

  motorbåt
  – över 50 hk

  – 50 hk eller mindre

  snöskoter

  moped

  terränghjuling

  annat fordon

  cykel

   

  111 cent /km

   

    76 ”   /km

  106 ”   /km

    18 ”   /km

    99 ”   /km

   10 ”   /km

   84 “   /dygn

       om det i ett fordon som är i den anställdes besittning reser flera personer som deltar i samma tjänsteresa eller tjänsteförrättningsresa eller personer som det hör till den anställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att skjutsa, betalas ytterligare 3 cent per kilometer.


  Tillämpningsanvisning

  Förhöjda ersättningar för släpvagn och för transport av tunga maskiner osv. kan komma i fråga också samtidigt.