Sopimukseen liittyvät lait

Painetussa sopimuskirjassa olevat lait löytyvät Finlexin verkkosivuilta.

Työsopimuslaki

26.1.2001/55

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055


Työaikalaki

5.7.2019/872

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190872

 


Vuosilomalaki

18.3.2005/162

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162


Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

13.4.2007/449

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070449