På svenska

OVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio F Liite 10 Musiikkioppilaitos

  III Tuntiopettajien palkka ja työaika

  9 § Tuntiopettajan palkka

  1 mom. Päätoimisen tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

  4 08 07 02 6

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
  ammattikorkeakoulututkinto

  4 08 07 02 8

  Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion
  jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

  4 08 07 02 7

  Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai
  säestäjän kelpoisuus

  2 mom. Sivutoimisen tuntiopettajan ja hinnoittelutunnukset ja tuntipalkkio (ks. palkkaliite)

  4 08 07 02 9

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
  ammattikorkeakoulututkinto

  4 08 07 03 0

  Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion
  jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

  4 08 07 03 1

  Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai
  säestäjän kelpoisuus

  10 § Tuntiopettajan opetusvelvollisuus sekä lautakunta- ja suunnittelutehtävät

  1 mom.           

  Päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus on 23 tuntia viikossa.

  2 mom.           

  Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste on painotettu peruspalkka, jos hänelle on laskettu osion A 52 §:n mukaan painotettu palkka ja/tai 53 §:n mukaan painotettu opetusvelvollisuus.

  3 mom.           

  Jos tuntiopettajalle määrätään lautakunta- tai suunnittelutehtäviä, kultakin tunnilta maksetaan tuntipalkkio, joka lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti edellä 9 §:n 1 momentin mukaan määräytyvästä palkasta ja 6 §:n 2 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta.

  4 mom.           

  Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio määräytyy 9 §:n 2 momentin mukaisesti.

  11 § Muut tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

  1 mom.           

  Muilta osin tuntiopettajan palvelussuhteessa noudatetaan opetusalan virkaehtosopimuksen yleisen osan pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä.

  2 mom.           

  Tuntiopettajan, joka opettaa yhdessä musiikkioppilaitoksessa vähintään 16 tuntia viikossa, palkkioperusteessa otetaan lisäksi huomioon opettaminen sivutoimipisteessä siten kuin 7 §:n 2 momentissa on todettu.

  3 mom. (voimaan 1.8.2020)

  Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu päätoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 6 §:n 3 mom. mukaista muuta työtä 8 tuntia vuodessa, jolloin korvaus maksetaan 8 tuntia ylittävältä osalta.

  4 mom. (voimaan 1.8.2020)

  Vähintään lukukauden työajaksi otettu päätoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 6 §:n 3 mom. mukaista muuta työtä 4 tuntia lukukaudessa, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.