2020– 2021

OVTES

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

IV Virantoimituksen keskeytys

22 § Poistettu

23 § Ylituntipalkkion, tuntipalkkioiden ja erityistehtäväkorvausten maksaminen /vähentäminen virkavapaan ajalta

1 mom.  

Palkallisen virkavapaan ajalta ei vähennetä ylituntipalkkioita, viranhaltijalle määrättyjä tuntipalkkioperusteella maksettavia ylitunteja eikä erityistehtävistä maksettavaa palkkiota. Ne maksetaan työsuunnitelmassa vahvistetun viikkotuntimäärän mukaan, kuitenkin enintään seuraavan lukuvuoden alkuun asti.

2 mom. 

Palkattoman virkavapaan ajalta vähennetään työsuunnitelman mukaiset ylitunnit ja viranhaltijalle määrätyt tuntipalkkioperusteella maksettavat ylitunnit sekä erityistehtävät kertatuntipalkkiota (1/38 tai 1/33) käyttäen.