På svenska
OVTES
Osio B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön työaikakokeiluja koskevat sopimusmääräykset

III Vuosityöaikaan otettu lukion opinto-ohjaajanviran haltijan työaika ja palkka

4 § Vuosityöaikaan otetun lukion opinto-ohjaajanviran haltijan työaika (voimaan 1.2.2017)

1 mom. 

Vuosityöaikaan otetun opinto-ohjaajan vuosityöaika on 1 624, josta  424 tunnin osalta opettaja saa valita tehtävän työn ajan ja paikan.


Soveltamisohje

Ennen lukuvuoden alkua opettajalle on vahvistettava työajan käyttösuunnitelma, joka sisältää opetus- ja ohjaustyön sisällön määrän sekä opettajan muut tehtävät.

Jos työkauden aikana on tarpeen muuttaa vahvistettua työajankäyttösuunnitelmaa, tehdään se poistamalla tai vaihtamalla opettajalle määrättyjä töitä ja tehtäviä. Työajan käyttösuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan syys- ja kevätlukukauden päättyessä.


2 mom.

Opinto-ohjaajan työnantajan määrättävissä olevasta työajasta 30–50 tuntia on sijoitettavissa koulun kesäkeskeytysaikaan.

5 § Lukion opinto-ohjaajanviran haltijan tehtäväkohtainen palkka

1 mom.

Lukion opinto-ohjaajan kelpoisuuden omaavan opinto-ohjaajan (4 0404 066) peruspalkka ja II kalleusluokassa, ks. palkkaliite.

2 mom. 

Opettajan (hitu 4 04 04 06 7), jolla ei ole lukion opinto-ohjaajan kelpoisuutta, mutta jolla on muu lukio-opetuksen tai perusopetuksen opettajan kelpoisuus, palkka on enintään 5 % 1 momentin mukaista peruspalkkaa alempi. Opettajan kelpoisuutta vailla olevan opinto-ohjaajan peruspalkka on enintään 30 % alempi.

6 § Rehtorin ja lukion opinto-ohjaajan vuosisidonnainen lisä

Opetushenkilöstön vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

 

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

Rehtori

 

 

5 %

5 %

10 %

Lukion opinto-ohjaaja

2 %

4 %

5 %

11 %