• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 8 Suositus näyttelijöiden edustuksesta teatterin hallinnossa ja neuvottelukunnassa

  I Näyttelijöiden edustus teatterin hallinnossa

  2 § Edustus päättävässä viranomaisessa

  Teatterin hallinnosta päättävässä viranomaisessa on kaksi näyttelijäyhdistyksen edustajaa.

  3 § Edustus jaostossa ja työvaliokunnassa

  Kussakin 2 §:ssä mainitun viranomaisen jaostossa tai työvaliokunnassa on näyttelijäyhdistyksen edustaja.

  4 § Puhevalta eräissä asioissa

  Näyttelijän ottamista ja erottamista koskevissa asioissa näyttelijäyhdistyksen edustajat saavat 2 ja 3 §:ssä tarkoitetuissa viranomaisissa ottaa osaa sekä yleis- että yksityiskohtaiseen keskusteluun paitsi henkilökunnan palkoista päätettäessä.

  5 § Näyttelijäyhdistyksen lausunto

  Teatterin johtajia, ohjaajia ja dramaturgeja otettaessa 2 §:ssä mainittu viranomainen pyytää ennen päätöksen tekemistä näyttelijäyhdistyksen lausunnon.

  6 § Vaitiolovelvollisuus

  Asioita, joita on käsitelty 2 ja 3 §:ssä mainituissa viranomaisissa, ei saa viranomaisen luvatta saattaa muiden tietoon.

  7 § Kokousten ajankohta

  Edellä 2 ja 3 §:ssä mainittujen viranomaisten kokoukset pidetään aikana, jona näyttelijäyhdistyksen edustajat voivat niihin teatterityön estämättä osallistua.