Näyttelijät
Näyttelijät, voimassa 1.2.2017 lukien

Liite 8 Suositus näyttelijöiden edustuksesta teatterin hallinnossa ja neuvottelukunnassa

1 § Soveltamisala

Tämä suositussopimus koskee kunnallisia ammattiteattereita ja niiden palveluksessa olevia kuukausipalkkaisia näyttelijöitä.