Ohje
Näyttelijät

Luottamushenkilöpäivät 4.–5.8.2024

Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimuksen koulutussopimuksen 4 §:n mukaan teatteri voi lähettää luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä ja/tai työsuojeluvaltuutettuna toimivan näyttelijän osapuolten hyväksymiin koulutustilaisuuksiin kuukausipalkkaa vähentämättä.
 

 Koulutukseen osallistumisessa tulisi huomioida, että aika on näyttelijälle palkalliseen työvapaaseen rinnastuvaa aikaa. Teatteri korvaa kurssista aiheutuneet suoranaiset kustannukset enintään viideltä työpäivältä näytäntövuodessa. Matkakustannusten korvaus ja päiväraha suoritetaan kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyy Näyttelijäliiton luottamushenkilöpäivät Tampereella Sokos-hotelli Tornissa koulutussopimuksen 4 §:ssä tarkoitetuksi koulutukseksi.

Aiemmin tänä vuonna on hyväksytty Helsingissä 11.-12.2.2024 järjestetty luottamusmieskurssi.