Näyttelijät
Näyttelijät, voimassa 1.2.2017 lukien

Liite 9 Sopimus menettelytavoista näyttelijän määräaikaisen työsopimuksen työsuhdeturvaksi

1 § Soveltamisala

Tämä sopimus koskee kunnallisia ammattiteattereita ja niiden palveluksessa olevia 30.9.2007 voimassa olleen työehtosopimuksen
3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja kuukausipalkkaisia näyttelijöitä.

2 § Työsopimuksen määräaikaisuus

Tällä sopimuksella ei muuteta näyttelijän määräaikaisen työsopimuksen luonnetta eikä irtisanomismenettelyä.

3 § Sopimuksen uusimatta jättäminen

Näyttelijän määräaikainen työsopimus voidaan jättää uusimatta vain työsopimuslain 7 luvun 1–3 §:ssä mainituin perustein tai jos syynä on näyttelijän ilmeinen ammattitaidon puute.

4 § Selvittely riitatapauksessa

  1. Mikäli näyttelijän määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättämisen perusteista ja oikeutuksesta syntyy erimielisyyttä, antavat Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Suomen Näyttelijäliitto ry pyynnöstä yhteisen lausunnon.
     
  2. Mikäli lausunnon antamisen jälkeenkin on erimielisyyttä uusimatta jättämisen perusteista ja oikeutuksesta, voidaan asia saattaa yleisen alioikeuden tutkittavaksi.

5 § Voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa niin kuin kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus.