• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Kunnallinen kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimus 2018–2019

  III luku Palkkaus

  Kunnalliset kuukausipalkkaiset muusikot 2018–2019

  8 § Peruspalkka

  1 mom. 

  Orkesterien jäseninä toimivien muusikoiden peruspalkat määrätään/sovitaan tehtävien perusteella tehtävänimikkeittäin seuraavasti:

      1.5.2018
  €/kk
  1.4.2019
  €/kk
  4 43 01 21 8 I konserttimestari 2 609,85 2 635,69
  4 43 01 22 8 Muut konserttimestarit,
  soolosoittaja
  ja äänenjohtaja
  2 206,87 2 228,72
  4 43 01 31 8 Varaäänenjohtaja 2 036,68 2 056,84
  4 43 01 32 8 Ensiviulun soittaja 2 036,68 2 056,84
  4 43 01 33 8 Soittaja 1 981,36 2 000,98

  2 mom. 

  Samaa tehtävää tekevien orkesterin jäsenten peruspalkkoja ei tule määritellä perusteettomasti erisuuruisiksi.

  3 mom. 

  Orkesterin jäsenelle, joka on soitinryhmänsä ainoa jäsen, maksetaan palkka vähintään kuten äänenjohtajalle. Jos soitinryhmässä on äänenjohtaja ja yksi tai useampia orkesterin jäseniä, maksetaan palkka yhdelle orkesterin jäsenelle varaäänenjohtaja -nimikkeen mukaisesti.

  9 § Siirto vähemmän vaativaan tehtävään

  Orkesterin jäsen, joka on täyttänyt 50 vuotta ja ollut orkesterin jäsenenä vaativassa tehtävässä 15 vuotta, voidaan suostumuksellaan työnantajan harkinnan mukaan siirtää vähemmän vaativaan tehtävään orkesterissa palkkaetuuksia vähentämättä.

  10 § Työskentely solistisessa yhtyeessä

  Työskentelystä solistisessa yhtyeessä sovitaan työnantajan ja muusikon kesken.


  Soveltamisohje

  Solistisella yhtyeellä tarkoitetaan vähintään 20-jäsenisestä orkesterista erotettua yhtyettä, johon kuuluu enintään neljäsosa orkesterin jäsenistä, kuitenkin enintään 13 jäsentä, ja joka erikseen muodostetaan kamarimusiikin tai siihen rinnastettavan musiikin esittämistä varten.