Ohje
Näyttelijät
Muusikot

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimuksien ja kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimuksen paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotukset 1.6.2024

Tässä ohjeessa selostetaan
-    yleiskorotus 1.6.2024 lukien
-    paikallinen järjestelyerä 1.6.2024
-    tarkennus näyttelijöiden työehtosopimuksen yleiskirjeestä 13/2022

Muusikkojen virka- ja työehtosopimuksien palkankorotukset 1.6.2024

Kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,27 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotetaan 2,27 prosenttia. 
Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 2,98 prosenttia.
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien on 0,73 prosenttia (0,4 % + 0,33 %) kunta-alan kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten palkkasummasta.

Näyttelijöiden työehtosopimuksen palkankorotukset 1.6.2024

Kuukausipalkkaisen näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,27 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 2,27 prosenttia.

Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 2,99 prosenttia.   
Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien on 0,73 (0,4 % + 0,33 %) prosenttia kunta-alan kuukausipalkkaisten näyttelijöiden työehtosopimuksen palkkasummasta.

Paikalliset järjestelyerät

Paikallisten järjestelyerien menettelytavoista, tarkistettujen palkkojen maksamisesta (ks. allekirjoituspöytäkirjan kohdat 5 § ja 11 §) sekä laskentajärjestyksestä ks. yleiskirje 2/2023 sekä yleiskirje 4/2024.

1.6.2024

Muusikot

Näyttelijät

 

Kuukausipalkkaiset soittajat

Tilapäisten muusikoiden palkkiot

Kuukausipalkkaiset näyttelijät

Vierailevien näyttelijöiden palkkiot

Yleiskorotus

2,27 %

 

2,27 %

 

Paikallinen järjestelyerä*

0,40 % + 0,33 %

 

0,40 % + 0,33 %

 

Palkkioiden korotus

 

2,98 %

 

2,99

*Jos paikallisen erän 0,33 % (1.6.2024) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisesti yleiskorotuksena ja toisesta puolesta päättää työnantaja.
 

Korjaus näyttelijöiden yleiskirje 13/2022 virheellisiin lukuihin.

 Ko. yleiskirjeessä on virheellisesti todettu, että palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 2,0 prosentilla 1.6.2023. Vastaava virheellinen lause on myös vuoden 1.6.2024 kohdalla.

Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuivat 2,2 prosentilla 1.6.2023.

Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 2,27 prosentilla 1.6.2024.

Yleiskirjeen 13/2022 jälkeen on tullut yleiskirje 15/2023, jossa on huomioitu verrokkialojen vaikutus yleiskorotusprosentteihin. Yleiskirjeessä 15/2023 olevat prosentit ovat oikein. Jos teillä on tullut maksuun 2 prosentilla korotettu henkilökohtainen lisä tai 16 §:n rasitelisä vuonna 2023, niin palkka pitäisi korjata. 

Liite 1 Muusikkojen virka- ja työehtosopimusten palkat 1.6.2024
Liite 2 Näyttelijöiden työehtosopimuksen palkat 1.6.2024

Aiheista on ohjeistettu aikaisemmin myös seuraavissa yleiskirjeissä
-    Muusikkojen yleiskirje 12/2022 
-    Näyttelijöiden yleiskirje 13/2022 
-    Muusikoiden ja näyttelijöiden yhteinen yleiskirje 15/2023