Suomeksi

LÄKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  LÄKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Bilaga 4 Sjukhustandläkare

  § 1 a Lönesättningen från 1.6.2022

  Tjänstebeteckning/befattning

  Grundlön €/mån.

  1
  Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning vid
  universitetssjukhus

  I punkt 1–4 förutsätts tandläkaren ha specialtandläkar-/specialistläkarrättigheter lämpliga för uppgifterna

   

  L4SH1000

  5 981,62

  2
  Övriga övertandläkare och biträdande övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

   

  L4SH2000

  5 433,35

  3
  Specialtandläkare med kärvande uppgifter

   

  L4SH4200

  5 151,68

  4
  Specialtandläkare

   

  L4SH5100

  4 906,36

  5
  ST-tandläkare/läkartandläkare

   

  5.1
  En legitimerad tandläkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat tandläkaryrket i en tjänst/befattning som kräver legitimering

  I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad tandläkare.

   

  L4SH7003

  4 033,63

  5.2
  Legitimerad tandläkare

   

  L4SH7000

  3 521,13

  § 1 b Lönesättningen från 1.10.2022

  Tjänstebeteckning/befattning

  Grundlön €/mån.

  1
  Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning vid
  universitetssjukhus

  I punkt 1–4 förutsätts tandläkaren ha specialtandläkar-/specialistläkarrättigheter lämpliga för uppgifterna

   

  L4SH1000

  6 011,53

  2
  Övriga övertandläkare och biträdande övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

   

  L4SH2000

  5 460,52

  3
  Specialtandläkare med kärvande uppgifter

   

  L4SH4200

  5 177,44

  4
  Specialtandläkare

   

  L4SH5100

  4 930,89

  5
  ST-tandläkare/läkartandläkare

   

  5.1
  En legitimerad tandläkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat tandläkaryrket i en tjänst/befattning som kräver legitimering

  I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad tandläkare.

   

  L4SH7003

  4 053,80

  5.2
  Legitimerad tandläkare

   

  L4SH7000

  3 538,74


  Tillämpningsanvisning

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen, se tillämpningsanvisningarna 1 och 2 för § 1 i bilaga 2  och tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 3.
   
  Läkaravtalet tillämpas också på anställda som står utanför lönesättningen. Se närmare promemorian om läkaravtalets tillämpningsområde i bilaga 3 till cirkulär 9/2022.

  § 2 Åtgärdsarvoden för ordinarie arbetstid och kliniskt mertidsarbete

  Till sjukhustandläkare i huvudtjänst betalas åtgärdsarvode för varje åtgärd som nämns i åtgärdskatalogen för sjukhustandläkare:

  Ersättningstabell från 1.6.2022

   

  Ordinarie arbetstid

  Kliniskt
  mertidsarbete

  Åtgärdsgrupp

  Legitimerade
  tandläkare

  Tandläkare med
  specialtandläkar-
  rättigheter

  Heltidsarbetande tandläkare med
  specialtandläkar-
  rättigheter

   

  Arvode, €

  Arvode, €

  Arvode, €

  SHL 4

  0,92

  1,92

  14,96

  SHL 5

  1,10

  2,30

  19,57

  SHL 6

  1,39

  2,87

  29,72

  SHL 7

  1,85

  3,83

  29,72

  SHL 8

  2,74

  5,50

  52,70

  SHL 9

  3,29

  6,58

  54,89

  SHL 10

  3,85

  7,68

  60,40

  SHL 11

  5,50

  11,53

  71,37

  SHL 12

  7,91

  16,48

  96,62

  SHL 13

  10,01

  20,86

  SHL 14

  12,40

  26,36

  SHL 15

  17,56

  32,94

  SHL 16

  27,70

  57,42

  Ersättningstabell från 1.10.2022

   

  Ordinarie arbetstid

  Kliniskt
  mertidsarbete

  Åtgärdsgrupp

  Legitimerade
  tandläkare

  Tandläkare med
  specialtandläkar-
  rättigheter

  Heltidsarbetande tandläkare med
  specialtandläkar-
  rättigheter

   

  Arvode, €

  Arvode, €

  Arvode, €

  SHL 4

  0,92

  1,93

  15,03

  SHL 5

  1,11

  2,31

  19,67

  SHL 6

  1,40

  2,88

  29,87

  SHL 7

  1,86

  3,85

  29,87

  SHL 8

  2,75

  5,53

  52,96

  SHL 9

  3,31

  6,61

  55,16

  SHL 10

  3,87

  7,72

  60,70

  SHL 11

  5,53

  11,59

  71,73

  SHL 12

  7,95

  16,56

  97,10

  SHL 13

  10,06

  20,96

  SHL 14

  12,46

  26,49

  SHL 15

  17,65

  33,10

  SHL 16

  27,84

  57,71


  Tillämpningsanvisning

  Om flera tandläkare deltar i ett kirurgiskt ingrepp betalas till den huvudansvarige åtgärdsarvoden enligt taxan för tandläkare med specialtandläkarrättigheter, och till de övriga enligt taxan för legitimerade tandläkare.

  Utbetalningen av åtgärdsarvode förutsätter att tandläkaren utför åtgärden m.m. helt självständigt och på eget ansvar. Tandläkare i specialiseringsskedet anses kunna arbeta självständigt och på eget ansvar efter en s.k. inlärningsperiod som avtalas lokalt.

  Se bilaga 2 § 2 mom. 3 om ändringar i patientdatasystem och bestämning av lönen.


  § 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete

  Till sådana sjukhustandläkare i huvudtjänst/huvudbefattning som arbetar full arbetstid och har specialtandläkarrättigheter betalas besöksarvode för varje patient under kliniskt mertidsarbete enligt följande:

   Ersättningstabell från 1.6.2022

  Patientbesök

  Arvode/€

  Patientbesök hos tandläkaren

  3,59

  Separat besök av tandläkare hos patienten (tandläkaren tillkallas under sin lediga tid efter att ha lämnat arbetsplatsen)

  22,64

  Ett besök som varar över 45 min., tillägg för varje påbörjad kvartstimme (vid separat besök hos patienten inräknas restiden i besökstiden)

  5,68

   Ersättningstabell från 1.10.2022

  Patientbesök

  Arvode/€

  Patientbesök hos tandläkaren

  3,61

  Separat besök av tandläkare hos patienten (tandläkaren tillkallas under sin lediga tid efter att ha lämnat arbetsplatsen)

  22,75

  Ett besök som varar över 45 min., tillägg för varje påbörjad kvartstimme (vid separat besök hos patienten inräknas restiden i besökstiden)

  5,71

  § 4 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidskapitlet och bilaga 3

  Utöver vad som sägs ovan tillämpas bestämmelserna om jourersättningar i § 9 och 11 i arbetstidskapitlet samt de bestämmelser i bilaga 3 som gäller anställningsvillkoren för innehavare av bitjänst/bibefattning vid universitetssjukhus.

  Här avsedda innehavare av bitjänst/bibefattning är

     

  Grundlön €/mån. från 1.6.2022

  L4SH9002

  Krävande uppgifter som specialtandläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

  30 % av grundlönen i bilaga 4 § 1 a punkt 3 (krävande uppgifter som specialtandläkare)

  L4SH9003

  Specialtandläkare, klinisk lärare eller motsvarande)

  30 % av grundlönen i bilaga 4 § 1 a punkt 4 (specialtandläkare)

  L4SH9004

  ST-tandläkare (assistent)

  20 % av grundlönen i bilaga 4 § 1 a punkt 3 (specialtandläkare)

     

  Grundlön €/mån. från 1.10.2022

  L4SH9002

  Krävande uppgifter som specialtandläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

  30 % av grundlönen i bilaga 4 § 1 b punkt 3 (krävande uppgifter som specialtandläkare)

  L4SH9003

  Specialtandläkare, klinisk lärare eller motsvarande)

  30 % av grundlönen i bilaga 4 § 1 b punkt 4 (specialtandläkare)

  L4SH9004

  ST-tandläkare (assistent)

  20 % av grundlönen i bilaga 4 § 1 b punkt 3 (specialtandläkare)

     

  Grundlön €/mån. från 1.6.2023

  L4SH9002

  Krävande uppgifter som specialtandläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

  35 % av grundlönen i bilaga 4 § 1* punkt 3 (krävande uppgifter som specialtandläkare)

  L4SH9003

  Specialtandläkare, klinisk lärare eller motsvarande)

  35 % av grundlönen i bilaga 4 § 1* punkt 4 (specialtandläkare)

  L4SH9004

  ST-tandläkare (assistent)

  20 % av grundlönen i bilaga 4 § 1* punkt 3 (specialtandläkare)

  * grundlönen 1.6.2023 för lönepunkterna i § 1 meddelas senare.


  Tillämpningsanvisning

  Angående bitjänster för övertandläkare och biträdande övertandläkare (professorer) utanför lönesättningen, se tillämpningsanvisningen för § 4 i bilaga 3.