Suomeksi

LÄKTA 2020– 2021

2020–2021

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  LÄKTA, i kraft från 1.4.2020

  Åtgärdskatalog för sjukhustandläkare

  Åtgärdsgrupp (SHL)

  Ersättningsgilla åtgärder
   

  Undersökningar och planering

  4

  Kontrollbesök eller eftergranskning

  11

  Slutgranskning av patient i specialtandläkares vård med tillhörande skriftlig epikris

  6

  Slätröntgen, kontrast-, ultraljuds- och MR-undersökning jämte skriftligt utlåtande

  9

  Skriftligt utlåtande av en specialtandläkare om vävnadsprov (fr.o.m. 1.1.2015).

  6–8

  Planering av vård, fortsatt vård eller uppföljning

  9

  Undersökning inom ett specialområde

  10

   

  Ortognatisk eller annan vårdplanering av flera läkare.
  Betalas till varje tandläkare per specialområde som deltar i planeringen.

  12

  Planering av vård inom ett specialområde

  13

  Salivundersökningar och specialundersökning av mun och käkar, t.ex. käkledsartroskopi

  Åtgärder i tänderna

  5–6

  Tandextraktion/tand

  6

  Öppning och dränering av dental abscess

  6–8

  Insättning av implantatdistans

  7

  Kirurgisk friläggning av tand

  8–11

  Kirurgisk extraktion av tand/tand

  8–10

  Rotspetsresektion

  11

  Insättning av implantat/implantat

  13

  Tandsanering och vård under anestesi/infektionsskydd

  Åtgärder i tandköttet, slemhinnorna eller alveolartskottet

  6

  Slemhinnebiopsi

  5

  Avlägsnande av slemhinneförändring (excision, kryo, laser)/suturering av litet sår

  8–12

  Alveolarutskottsplastik som preprotetisk åtgärd (även sulcus- och munbottenplastik)

  13

  Alveolarutskottsplastik med hud-/slemhinnetransplantat

  14

  Alveolarutskottsplastik med ben eller alloplastiskt material

  Åtgärder i käkbenet

  10

  Benbiopsi eller explorativ operation

  8, 11

  Fenestration eller exstirpation av cysta

  8–9

  Benplastik (torus, linea mylohyoidea e.d.)

  13–14, 16

  Exstirpation av tumör

  15

  Resektion eller avlägsnande av underkäke

  15

  Resektion eller avlägsnande av överkäke

  Ortognatiska, käkledskirurgiska och rekonstruktiva åtgärder

  11

  Snabb kirurgisk expandering av överkäke

  11

  Tagning av transplantat (ben, hud e.d.)

  12–13

  Öppen eller sluten kondylotomi av underkäke eller koronoidektomi

  13

  Segmentosteotomi på underkäke

  13

  Genioplastik

  13

  Behandling av sömnapné

  13–14

  Käkledsplastik

  14

  Ramusosteotomi på underkäke

  14

  Korpusosteotomi eller –ostektomi på underkäke

  14

  Segmentosteotomi på överkäke

  14

  Åtgärd på käkledens disk

  15–16

  Rekonstruktion genom mikrovaskulärt transplantat

  14–16

  Käkbens- och/eller ansiktsbensplastik med ben eller alloplastiskt material

  15

  Le Fort I-osteotomi

  15

  Rekonstruktion av underkäke

  15

  Rekonstruktion av överkäke

  16

  Le Fort II och/eller III-osteotomi

  16

  Kombinerad överkäks- och underkäksosteotomi

  16

  Käkledsplastik med ben- eller annat transplantat

  Rekonstruktiva ingrepp vid gomspalt

  15

  Läpplastik eller läpprekonstruktion p.g.a. gomspalt

  15

  Gomrekonstruktion

  15

  Rekonstruktion vid submukös gomspalt

  15

  Bentransplantation i överkäke

  15

  Tillslutning av fistel i gommen

  15

  Kirurgisk korrigering av alveolarbåge

  Åtgärderna i läpparna eller gommen

  9–11

  Plastikoperation av oronasal eller oroantral fistel

  10

  Excision av lokal gomförändring

  11

  Avlägsnande av tumör i gommen

  12

  Exstirpation av läpptumör

  13–14

  Läppresektion och/eller läpplastik

  Åtgärderna i tungan eller munbottnen

  6

  Tungbandsplastik

  8

  Dränering av munbottenabscess

  11

  Tungplastik

  13

  Avlägsnande av tung- eller munbottentumör

  14

  Hemiglossektomi

  14–15

  Dränering av djup halsinfektion

  Åtgärderna i salivkörtlarna

  10–11

  Sialolitotomi

  11

  Avlägsnande av submandibularkörtel

  9, 13, 15

  Avlägsnande eller exploration av lokal förändring (t.ex. ranula eller mukocele)

  Åtgärderna i huvud- och halsregionen vid färska skador

  Åtgärder med anledning av skador i käken och tänderna

  8, 10

  Behandling av tandfraktur och/eller tandluxation (även replantat)

  8–10

  Reposition och fixation av alveolarbensfraktur

  11

  Trakeostomi

  12–15

  Revision och suturation av mjukdelsskador

  13

  Sluten reposition och immobilisation av underkäksfraktur

  13–15

  Halsdissektion

  14

  Reposition och osteosyntes (och immobilisation) av underkäke

  14–15

  Behandling av Le Fort I och II-fraktur

  15

  Behandling av Le Fort III-fraktur

  Åtgärder vid andra frakturer i ansiktsregionen

  11–14

  Höjning av fragment i zygoma-maxilla-regionen, behandling av fraktur i orbitaregionen

  11–13

  Avlägsnande av osteosyntes- eller fixationsmaterial

  16

  Behandling av multipel ansikts- och/eller käkfraktur eller öppen reposition av näsfraktur

  Ortodontisk behandling

  4–6

  Besök för ortodontisk behandling

  4–8

  Justering av båge eller annan fast apparatur

  5–7

  Aktivering av båge i fast apparatur (tillämpas inte vid framställning av apparaturen)

  7

  Avlägsnande av fast apparatur/käke

  6

  Inprovning av avtagbar apparatur

  8

  Inprovning och aktivering av funktionell apparatur

  9–11

  Framställning av fast apparatur/käke

  Klinisk tandvård

  Åtgärder i tändernas stödjevävnader

  5–9

  Parodontologisk behandling/besök

  6–8

  Parodontal fixation

  10–14

  Parodontal kirurgi

  10–14

  Behandling av komplicerad parodontit

  Reparativ behandling av karies

  5–8

  Fyllning

  9

  Krona eller stiftförankrad pelare av fyllningsmaterial

  Rotbehandlingsåtgärder

  5–9

  Upprensning och/eller preparation av rotkanaler/fyllning/kanal

  6–7

  Medicinering/tand/besök

  Bettfysiologisk behandling

  6–9

  Bettfysiologisk behandling omfattar bl.a. bettslipning samt behandling av funktionella störningar och smärta.

  11–12

  Tillverkning och inprovning av bettskena

  Protetisk behandling

  8

  Preprotetisk behandling av munhålan

  8

  Tillfällig krona/bro

  8–12

  Reparation av protes/avtagbar apparatur

  10

  Precisionsfastsättning av protes/protesenhet

  11

  Tandkrona/broenhet eller gjuten eller keramisk fyllning

  11

  Resinretinerad bro / skena

  12

  Tillverkning av partiell protes eller helprotes

  15

  Resektionsprotes / epites

  10–15

  Implantatburen protes