På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo 1.1.2019

  Toimenpideluettelo

  (TKHL = toimenpideryhmä)

  TKHL

  Korvattavat toimenpiteet

  TKHL 2

  204

   

  Oikomishoidon suunnittelu
  Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan
  oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

  205
   

  Potilaan esilääkitys
  I.m.- i.v.- p.r. ja p.o.-lääkitys jälkivalvontoineen.

  212

   

  Hampaan poisto osittain, hemisektio
  Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto.
  Monijuurisen hampaan halkaisu. Ei sisällä juurihoitoa.

  214

   

  Parodontologinen hoito, suppea, muun hammashoidon yhteydessä
  Esim. hammaskiven poisto ja ientaskujen hoito käyntikerralta. Kesto enintään 20 min.

  217


   

  Hampaan poisto
  Maitohampaan poisto vain silloin, kun vastaava pysyvän hampaan aihe puuttuu. Sisältää myös mahdolliset poistosta aiheutuvat jälkeenpäin tapahtuvat käynnit toimenpiteineen.

  219

  Maitohampaan amputaatio

  222

  Yhden pinnan täyte

  223

   

   

  Yksilöllinen oikomishoidon seulontatutkimus
  Tätä varten varatulla potilaskohtaisella vastaanottoajalla tehty oikomishoidon tarpeen ja hoitoon ottamisen määritys: maksetaan vain yhdelle hammaslääkärille kerrallaan. Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

  224
   

  Puudutus
  Käyntikertaa kohti. Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

  226
   

  Suppea osatutkimus tai muu kestoltaan vastaava tutkimus
  Esim. riskipotilaan uusintatarkastus ja tapaturmapotilaan jälkitarkastus.

  227
   

  Rengaskiinnike hampaalta
  Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

  229

   

  Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli, suppea
  Esim. separointi, lyhyt irtokojeen, ekstraoraalivedon tai retentiolangan kontrolli ilman toimenpidettä.

  230
   

  Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea
  Kesto enintään 10 min.

  231
   

  Hampaiden yhteen kytkeminen paikkamateriaalilla
  Toimenpide on yksi kokonaisuus.

  TKHL 3

   

  301

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Suun ja hampaiston kokonaistutkimus
  Toimenpiteeseen sisältyy purentaelimistön, (mm. hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen) tutkimus ja diagnosointi. Käynnin yhteydessä suoritetaan myös tarpeelliset ehkäisevät toimenpiteet, joista ei suoriteta hammaslääkärille erikseen palkkiota.

  Palkkion suuruus määräytyy seuraavasti:

  Potilaan ikä tutkimuspäivänä Säännöllinen työaika Kliininen lisätyö

   

   

  yli 30 t/vk tai
  keskimäärin yli 30 t/vk,
  arki-iltoina klo 18.00 jälkeen ja viikonloppuna

   

  0 – 5 vuotta

  1,98

  3,51

  3,51

  6 – 21 vuotta

  3,96

  7,01

  7,01

  22 – 40 vuotta

  7,93

  14,00

  14,00

  41 – 63 vuotta

  9,90

  17,51

  17,51

  vähintään 64 vuotta

  11,89

  21,01

  21,01

  Soveltamisohje

  Mikäli potilaalle on määritelty yksilöllisen sairastavuuden perusteella suoritettava seuraava tutkimusajankohta siten, että yksilöllinen tutkimusväli on vuotta pidempi, maksetaan palkkio vuosittain taannehtivasti tutkimuksen tekovuoden lisäksi myös tutkimusten väliseltä ajalta (ns. välivuoden palkkio) kulloinkin uuden tutkimuksen tehneelle hammaslääkärille.

  Ns. välivuoden palkkio tulee kysymykseen silloin, kun hammaslääkärin potilaalle määrittämä yksilöllinen tutkimusväli ei edellytä tutkimuksen suorittamista vuosittain.

  Palkkio maksetaan niin kauan kuin potilas on hammaslääkärin hoidossa ja palkkion maksamisessa seurataan suoritettujen tutkimusten ajankohtia.

  Paikallisesti on syytä laatia kirjalliset ohjeet mm. hoitojen ja toimenpiteiden kirjaamismenettelystä ja potilaiden kutsukäytännöistä ym. hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapojen varmistamiseksi.

  303   

  Erikoisalakohtainen tutkimus
  Käytetään esim. purennan tai purentasuhteiden rekonstruktiohoidon ja/tai kiinnityskudosten hoidon pohjana. Perustuu kliinisen tutkimuksen lisäksi esim. röntgentutkimukseen, mikrobiologiseen tutkimukseen ja/tai kipsimalleihin, esim. eri erikoisalojen tutkimukset.

  305
   

  Konsultaatio tai lausunto
  Sisältää hoito-ohjeet ja/tai kirjallisen lausunnon, myös hampaiston röntgentutkimuksesta. Myös vakuutuslaitokselle ja viranomaisille annettavat lausunnot kuuluvat tähän toimenpiteeseen.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  307

  Lähetepotilaan kirjallinen hoitosuunnitelma

  308

   

  Koepalan otto
  Vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.

  309


   

  Oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
  Irto-/kiinteän oikomiskojeen tai proteettisen rakenteen suunnittelu kirjallisine hoitosuunnitelmineen ja oikomisessa jäljennökset kojetta varten. Kesto enintään 20 min.

  310

  Irtokojeen sovitus, käytön opetus tai aktivointi.

  311


   

  Suun ja hampaiston kokonaistutkimukseen liittyvä hoitosuunnitelma
  Toimenpide sisältää kirjallisen hoitosuunnitelman mahdollisine kustannusarvioineen sekä korjaavan, ehkäisevän-, ylläpito- ja omahoidon suunnitelmineen.

  312

   

  Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli
  Esim. kiinteän kojeen pienet aktivoinnit/toimenpiteet ilman kaarteen irrotuksia, ekstraoraalivetojen säädöt, helixin pieni aktivointi suussa.

  313   

  Hammasproteesin korjaus tai pohjaus
  Hammasproteesin korjaus tai pohjaus ilman jäljennöstä. Myös hammaslääkärin itsensä vastaanotolla suorittamat korjaukset. Proteesireunan hionta painohaavojen paranemiseksi sisältyy muihin tämän liitteen toimenpiteisiin. Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus.

  314


   

  Hoitovasteen arviointikäynti
  Kiinnityskudosten hoitotuloksen ja/tai karieksen pysäytyshoidon
  arviointi suhteessa kokonaistutkimuslöydöksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin.

  Arvioinnin perusteella määritetään ylläpitohoitoväli huomioiden
  omahoidon sujuminen.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  315
   

  Miniruuvin asettaminen
  Miniruuvin kirurginen asettaminen. Maksetaan ruuvikohtaisesti.

  TKHL 4

  402

   

  Kahden tai kolmen pinnan täyte
  Täyte ulottuu kahdelle tai kolmelle hampaanpinnalle korvaten niistä huomattavan osan. Koodi sisältää mahdollisen alustäytteen.

  405

   

  Frenulum-plastiikka
  Erilaisilla leikkausmenetelmillä tehtävä limakalvojänteitä pidentävä leikkaus/-kset käyntikerralta.

  406

   

  Suun limakalvossa olevan kasvaimen poisto
  Leukoplakian, lichenin, verrukan tai vastaavan exkiisio/-t käyntikerralta.
   

  407
   

  Ienmuutoksen poisto
  Esim. hyperplasian poisto. Toimenpide kestoltaan 20–30 min.

  409
   

  Purennanhoidon ja/tai kiinnityskudosten hoidon suunnittelu
  Kirjallinen hoitosuunnitelma, joka perustuu kliiniseen ja/tai
  röntgentutkimukseen sekä mahdolliseen mikrobiologiseen
  tutkimukseen ja kipsimallianalyysiin.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  410
   

  Pieni kova- ja/tai pehmytosaplastiikka
  Yksittäisten kova- ja/tai pehmytosakudosten kirurginen muotoilu/-t käyntikerralta.

  413   

  Keskivaikean oikomishoidon hoitokäynnin toimenpiteet
  Aktivaattorin tai vastaavan kojeen sovitus ja käytön opetus tai sen hionnat ja säädöt.

  Kiinteän kojeen valmistus / leuka, enintään 6 kiinnikettä.

  Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys.

  Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen linguaali- tai palatinaali­kaaren etsauskiinnitys tai sementointi.

  Hammaslääkärin tekemä linguaali- tai palatinaali- ym. kaari
  juotoksineen.

  Ekstraoraalivedon kasvokaaren sovitus ja/tai vetojärjestelyt ja käytön opetus.

  Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus.

  416


   

  Keskivaikea erikoisalojen tutkimus
  Tätä kohtaa sovelletaan kliinisten erikoisalojen erikoishammaslääkäreihin tai noin kolmanneksen työajastaan po. tehtäviä suorittavaan terveyskeskushammaslääkäriin, jolta puuttuu ao. alan erikoishammaslääkärin pätevyys. Perustuu kliinisen tutkimuksen lisäksi röntgentutkimukseen ja/tai kipsimalleihin.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  420

   

  Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle
  Toimenpiteellä tarkoitetaan puhelimitse virka- tai vapaa-aikana annettavaa reseptimääräystä ja/tai puhelinneuvontana annettavia hoito-ohjeita.

  421

  Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas

  423

  Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte

  427
   

  Purentafysiologinen hoitokäynti
  Kesto enintään 20 min.

  428
   

  Vaativa oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
  Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto enintään 30 min.

  429
   

  Vaativa lausunto röntgentutkimuksesta
  Tavanomaista vaativampi lausunto röntgentutkimuksesta. Esim. lausunto hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimuksesta (yksi leukapuolisko).

  Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille, joka on suuntautunut hammaslääketieteelliseen radiologiaan.

  430

   

  Mini-implantin asettaminen
  Maksetaan vain alaleuan kokoproteesin stabiloinnin
  yhteydessä implanttikohtaisesti.

  TKHL 4B

  451
   

  Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte
  Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta.

  453
   

  Hammaskruunun tai pienen hammassillan irrottaminen ja
  uudelleen sementointi

  455
   

  Yksikanavaisen hampaan juurikanavan avaus ja laajennus
  Sisältää juurikanavan avauksen, kanavan pituuden määrittämisen ja laajennuksen.

  456


   

  Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan tutkimus
  Kiireellistä ensiapua tarvitsevaksi potilaaksi katsotaan potilas, joka ensiapua tarvitsevana otetaan vastaanotolle noin vuorokauden kuluessa siitä, kun hän ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. Sisältää tarvittavien tutkimusten lisäksi vähäiseksi katsottavat ensiapuluonteiset toimenpiteet esim. täytteen, hampaan tai proteesin terävän reunan hiomisen. Hampaan avaus ja lääkehoito, välittömästi ihon tai limakalvon alla olevan märkäpesäkkeen avaaminen tai punktoiminen, limakalvossa, ientaskussa tai hampaiden välissä näkyvissä olevan vierasesineen poisto, verenvuodon tyrehdyttäminen ja/tai muut vastaavat toimenpiteet käyntikerralta.

  Sisältää tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen.

  457

   

  Vaativa erikoisalojen suunnittelu
  Vaativalla erikoisalojen suunnittelulla tarkoitetaan kliinisten erikoisalojen erikoishammaslääkäreiden tai ao. terveyskeskuksessa ko. tehtäviä suorittavan terveyskeskushammaslääkärin tekemää vaativaa erikoisalojen hoitosuunnitelmaa, joka perustuu TKHL 516 tutkimukseen.

  Jos suunnitteluun osallistuu useampia hammaslääkäreitä, hoidon suunnittelusta vastaavan hammaslääkärin toimenpide on TKHL 457 ja muiden suunnitteluun osallistuneiden toimenpide on TKHL 305.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  458

  Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas

  460

   

  Parodontologinen hoito
  Esim. hammaskiven poisto, kyretointi tai syvien ientaskujen
  hoito. Kesto vähintään 20 min.

  461
   

  Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa
  Kesto enintään 30 min.

  462

   

  Erittäin vaativa oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
  Esim. kasvokaarianalyysi ja konstruktiopurennan otto.
  Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto yli 30 min.

  463

  Kiinteän kojeen valmistus / leuka, vähintään 7 kiinnikettä

  464   

  Proteettisen työn hoitokäynti
  Sisältää irto- ja kiinteään protetiikkaan liittyvien laajojen hampaiston preproteettisten toimenpiteiden suorittamisen, tarkkuusjäljennösten oton, purennan määrityksen kaavion avulla tai sillan tai rangan runkovaiheen sovituksen, kukin käyntikertaa kohden.

  465
   

  Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta
  Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun.

  466

  Kiinteän oikomiskojeen kaari, yksinkertainen tai muotoiltava.

  467
   

  Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen sillan valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen

  468

   

  Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide
  Laajan kudospuutteen väliaikainen tai lopullinen korvaaminen juurenhoitoa varten.

  Sisältää esim. vanhan paikan purkamisen ja pilarin tai laajan sekä vaativan täytteen rakentamisen juurenhoitohampaan
  eristämistä varten.

  TKHL 5

  503

   

  Suun pehmytkudoskasvaimen poisto tai torusten poisto
  Välittömästi limakalvon alla olevan kasvaimen poisto (esim.
  lipoma, papilloma, mucocele jne.) käyntikerralta.

  505
   

  Vaativa ienmuutoksen poisto
  Esim. laaja gingivoektomialeikkaus, kestoltaan 30–60 min.

  507


   

  Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi tai hammasmurtuman
  hoito tai hampaan siirto

  Käytetään reponoitaessa hammas tai kiskotettaessa juurimurtuma. Koodi merkitään kerran jokaista ko. tavalla vaurioitunutta hammasta kohti.

  510   

  Vaativa hammasproteesin korjaus tai pohjaus
  Proteesin korjaus tai pohjaus, joka edellyttää jäljennöstä. Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  513

  Leukamurtuman kiskotus

  514
   

  Hammasterä tai kruunu paikkamateriaalista
  Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta.

  516


   

  Vaativa erikoisalojen tutkimus
  Vaativalla erikoisalojen tutkimuksella tarkoitetaan kliinisten alojen erikoishammaslääkäreiden tai ao. terveyskeskuksessa ko. tehtäviä suorittavan terveyskeskushammaslääkärin tekemää vaativaa laajaa kliinistä tutkimusta, mihin liittyy mm. malli- ja/tai röntgenanalyysiin sekä toiminnalliseen ja/tai kasvoanalyysiin perustuva diagnoosi.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  517
   

  Inhalaatiosedaatio
  Sisältää inhalaatiosedaation käyntikerralta tarpeellisine jälkivalvontoineen.

  518

  Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari

  519   

  Erikoishammaslääkärin hoidossa olevan potilaan lopputarkastus ja siihen liittyvä kirjallinen epikriisi. Oikomishoidossa palkkio maksetaan 1,5-kertaisena.

  Soveltamisohje

  Tätä kohtaa sovelletaan kliinisten alojen erikoishammaslääkäreihin tai noin kolmanneksen työajastaan po. tehtäviä suorittavaan terveyskeskushammaslääkäriin, jolta puuttuu ao. alan erikoishammaslääkärin pätevyys.

  Koodia ei käytetä puhkeamattoman tai osittain puhjenneiden hampaiden leikkaukselliseen poistoon.

  520   

  Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisemman potilaan valmistelu toimenpidettä varten
  Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisemmalla potilaalla tarkoitetaan vaikeasti hoidettavaa kehitysvammaista, suun alueelle sädehoitoa saanutta, hemofiliaa, hepatiittia tai vaikeaa sydäntautia sairastavaa taikka muuta vastaavanlaista potilasta, jonka hoito vaatii erityistoimenpiteitä.

  Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisempi potilas voi olla myös leukanivelen tai puremalihasten vaivoista kärsivä potilas (suun avaamisvaikeudet) taikka sellainen lapsipotilas, jonka hoito edellyttää erityistoimia. Arvioitaessa, onko potilas vaikeahoitoinen, tulee hoidon suorittamistilanteeseen liittyä tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä. Käytettäessä koodia TKHL 520 yllä mainitussa tarkoituksessa voi sen kanssa käyttää muita tämän liitteen toimenpidekoodeja.

  Veritartuntavaarallisten (HIV- ja hepatiitti) potilaiden tai hoito- ja huoltolaitoksessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla pysyvästi hoidossa olevien potilaiden hoitokäynniltä palkkio maksetaan 1,5-kertaisena riippumatta siitä, missä hammashoito suoritetaan.

  Vaikea-asteisen hampaan kovakudoshäiriön (esim. AI, DI, MIH) hoidosta maksetaan palkkio erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  523
   

  2-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
  Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja laajennuksen.

  524

   

  Hampaiston oikomishoidon viimeistely
  Sisältää purennan tasapainotushionnan ja hampaiston välien
  hionnan.

  525
   

  Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen sementointi/kiinnitys
  Toimenpide, joka kestää yli 30 min.

  526
   

  Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa
  Kesto yli 30 min.

  528

   

  Erittäin vaativa lausunto röntgentutkimuksesta
  Esim. lausunto hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimuksesta (kaksi tai useampi leukapuolisko) tai muu useisiin eri röntgentutkimuksiin perustuva erittäin vaativa lausunto.

  Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille, joka on suuntautunut hammaslääketieteelliseen radiologiaan.

  529

   

  Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus
  Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen implantointikohtien merkitsemisen.

  530

   

  Suun ulkopuolella valmistetun pintakiinnitteisen hammassillan kiinnitys
  Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja/tai urakiinnitykset tukihampaisiin. Koodi merkitään vain kerran riippumatta siitä, montako puuttuvaa hammasta korvataan.

  531

  Hampaan juurentäyttö, 3- tai useampijuurikanavainen hammas

  532

   

  Suun ulkopuolella valmistettu vähintään kolmen pinnan täyte
  Täyte korvaa huomattavan osan ainakin hampaan kolmesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli.

  TKHL 6

  601

   

  Levyproteesi
  Sisältää myös tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen.
  Toimenpide koskee myös tilapäistä osaproteesia.

  602
   

  Hammassillan välihampaat
  Jos väliosia on esim. kaksi, merkitään koodi kaksi kertaa.

  603


   

  Vaativa hammasterä tai kruunu
  Hampaan kruunun tulee olla kokonaan täytemateriaalista.
  Toimenpide edellyttää vaikeita työskentelyolosuhteita tai esim. kuparirenkaan käyttöä.

  605
   

  Laaja ja vaativa ienmuutoksen poisto
  Esim. laaja gingivoektomialeikkaus. Kestoltaan yli 60 min.

  606

  Parodontologinen läppäleikkaus

  607   

  Hampaan poistoleikkaus
  Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan leikkauksellisen poiston tai osittain puhjenneen hampaan leikkauksellisen poiston, joka edellyttää viillosta tapahtuvaa hampaan poistoa ja mahdollisesti hampaan ja/tai luun poraamista hampaan/juuren poistamiseksi sekä haavan suturointia.

  609

   

  Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen
  Esim. hammaskiven poisto, laaja ja vaativa kyretointi, syvien ientaskujen hoito. Kesto vähintään 30 min.

  610

   

  3-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
  Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja
  laajennuksen.

  611
   

  Hampaan juurenpään poisto tai kystan fenestraatio
  Juurihoito ei sisälly toimenpiteeseen.

  TKHL 7

  701


   

  Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus sekä komplisoitu sairaus
  laaja ja vaativa

  Erityistoimenpiteitä vaativien syvien ientaskujen (yli 6 mm) tai
  furkaatiomuutosten yli 30 min. kestävä hoito.

  702

   

  Vaativa parodontologinen läppäleikkaus sekä uudiskiinnityskirurginen leikkaus ja/tai iensiirreleikkaus
  Läppäleikkauksessa vähintään 4 hampaan alue.

  703
   

  Implantti- tai implantti- ja limakalvokantoinen hammaskoko- tai
  osaproteesi

  704

  Metallirunkoinen hammasosaproteesi

  705

  Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen

  706

  Purentakiskon tai uniapneakiskon valmistus ja suuhun sovitus

  707

  Vastaanotolla valmistettu hammassilta (yksittäinen silta)

  709

   

  Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua tai
  pintakiinnitteistä vahviketta

  Toimenpide on yksi kokonaisuus.

  710
   

  Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen
  Kesto vähintään 45 min.

  711

  Hammaskruunu

  712
   

  Vaativa hampaan poistoleikkaus
  Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas.

  713

  Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi

  714
   

  Monijuurisen hampaan juurenpään poisto tai leukakystan poisto
  Juurihoito ei sisälly toimenpiteeseen.

  715

   

  4- tai useampikanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus,
  erittäin vaativa

  Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja laajennuksen.

  716
   

  Vaativan juurihoidon lisätoimenpide
  Vaativa juurihoidon toimenpide juurikanavan kautta, kuten vierasesineen poisto juurikanavasta, juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus tai hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen tai ahtautuneiden kanavien etsiminen/avaus. Toimenpide vaatii usein mikroskooppia ja oman hoitokäyntinsä. Palkkio maksetaan käyntikohtaisesti.

  717
   

  Hampaan paljastus
  Luun sisällä olevan hampaan paljastus.

  718
   

  Vaativa juurentäyttö
  Edellyttää erikoisvälineitä tai -tekniikkaa.