På svenska
LS
LS 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Liite 4 Sairaalahammaslääkärit

1 a § Palkkahinnoittelu 1.5.2018 lukien

Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä

Peruspalkka €/kk

1

Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat
yliopistollisessa sairaalassa

Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–3 tehtävään
soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta

 

L4SH1000

5 677,81

2

Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/
verrattavassa asemassa olevat

 

L4SH2000

5 157,39

3

Erikoishammaslääkäri

 

L4SH5000

4 546,78

4

Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri

 

4.1

Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna hammaslääkärinä työskentely.

 

L4SH7003

3 828,76

4.2

Laillistettu hammaslääkäri

 

L4SH7000

3 342,29

1 b § Palkkahinnoittelu 1.4.2019 lukien

Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä

Peruspalkka €/kk

1

Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat
yliopistollisessa sairaalassa

Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–3 tehtävään
soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta

 

L4SH1000

5 734,59

2

Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/
verrattavassa asemassa olevat

 

L4SH2000

5 208,96

3

Erikoishammaslääkäri

 

L4SH5000

4 592,25

4

Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri

 

4.1

Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna hammaslääkärinä työskentely.

 

L4SH7003

3 867,05

4.2

Laillistettu hammaslääkäri

 

L4SH7000

3 375,71


Soveltamisohje

Palkkahinnoittelun soveltamisesta, ks. liitteen 2 1 §:n soveltamisohjeet 1 ja 2 ja liitteen 3 1 §:n soveltamisohje.

2 § Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot

Päävirassa toimivalle sairaalahammaslääkärille maksetaan sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelossa sanotulta kultakin toimenpiteeltä toimenpidepalkkiot seuraavasti:

Korvaustaulukko 1.1.2019 lukien
 

 

Säännöllinen työaika

Kliininen lisätyö

Toimenpideryhmä

Laillistettu
hammaslääkäri

Erikoishammas­lääkärin oikeuden omaava

Täyttä työaikaa
tekevä erikois­hammaslääkärin
oikeuden omaava

 

Palkkio, €

Palkkio, €

Palkkio, €

SHL 1

3,19

SHL 2

8,31

SHL 3

9,74

SHL 4

0,88

1,84

14,34

SHL 5

1,06

2,20

18,77

SHL 6

1,33

2,75

28,50

SHL 7

1,77

3,66

28,50

SHL 8

2,63

5,27

50,53

SHL 9

3,16

6,31

52,63

SHL 10

3,68

7,37

57,91

SHL 11

5,27

11,05

68,43

SHL 12

7,58

15,80

92,64

SHL 13

9,59

20,00

SHL 14

11,89

25,27

SHL 15

16,84

31,58

SHL 16

26,56

55,05


Soveltamisohje

Kirurgisissa toimenpiteissä, joihin osallistuu useampi hammaslääkäri, maksetaan päävastuulliselle toimenpidepalkkiot kuten erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle ja avustajille kuten laillistetulle hammaslääkärille.

Toimenpidepalkkion maksamisen edellytyksenä on, että hammaslääkäri tekee toimenpiteen ym. täysin itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Erikoistumiskoulutusvaiheessa olevan hammaslääkärin katsotaan toimivan em. tavalla sen jälkeen, kun paikallisesti määritelty ajanjakso toimenpiteen ym. oppimiselle (ns. oppimisjakso) on kulunut.


3 § Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot

Päävirassa toimivalle, täyttä työaikaa tekevälle, erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle sairaalahammaslääkärille maksetaan kliinisestä lisätyöstä jokaiselta potilaalta käyntipalkkio seuraavasti:

 Korvaustaulukko 1.1.2019 lukien
 

Potilaskäynti

Palkkio/€

Potilaan käynti hammaslääkärin luona

3,45

Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona
(kutsutaan työhön vapaa-aikana työpaikalta poistuttua)

21,71

Yli 45 minuuttia kestävä käynti, lisäys kultakin alkavalta
neljännestunnilta (erillisessä käynnissä potilaan luona
käyntiaika luetaan matka-aikaan)

5,44

4 § Yleisen osan ja liitteen 3 eräiden määräysten soveltaminen

Edellä sanotun lisäksi noudatetaan yleisen osan 13 ja 14 §:n määräyksiä päivystyskorvauksista sekä liitteen 3 määräyksiä yliopistollisten sairaaloiden sivuviranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista.

Tässä tarkoitettuja sivuviranhaltijoita ovat

 

 

Peruspalkka €/kk

L4SH9003 

Erikoishammaslääkäri
(apulaisopettaja/yliassistentti/
lehtori/ osastonhammaslääkäri)

 

30 % liitteen 4 1 §:n palkka­-
hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta
 

L4SH9004


 

Erikoistuva hammaslääkäri
(assistentti)

 

20 % liitteen 4 1 §:n palkka­-
hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta


Soveltamisohje

Hinnoittelemattomat ylihammaslääkärin ja apulaisylihammaslääkärin (professori) sivuvirat, ks. liitteen 3 4 §:n soveltamisohje.