På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  LS 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Liite 4 Sairaalahammaslääkärit

  1 a § Palkkahinnoittelu 1.5.2018 lukien

  Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1

  Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat
  yliopistollisessa sairaalassa

  Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–3 tehtävään
  soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta

   

  L4SH1000

  5 677,81

  2

  Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/
  verrattavassa asemassa olevat

   

  L4SH2000

  5 157,39

  3

  Erikoishammaslääkäri

   

  L4SH5000

  4 546,78

  4

  Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri

   

  4.1

  Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä

  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna hammaslääkärinä työskentely.

   

  L4SH7003

  3 828,76

  4.2

  Laillistettu hammaslääkäri

   

  L4SH7000

  3 342,29

  1 b § Palkkahinnoittelu 1.4.2019 lukien

  Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1

  Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat
  yliopistollisessa sairaalassa

  Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–3 tehtävään
  soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta

   

  L4SH1000

  5 734,59

  2

  Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/
  verrattavassa asemassa olevat

   

  L4SH2000

  5 208,96

  3

  Erikoishammaslääkäri

   

  L4SH5000

  4 592,25

  4

  Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri

   

  4.1

  Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä

  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna hammaslääkärinä työskentely.

   

  L4SH7003

  3 867,05

  4.2

  Laillistettu hammaslääkäri

   

  L4SH7000

  3 375,71


  Soveltamisohje

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta, ks. liitteen 2 1 §:n soveltamisohjeet 1 ja 2 ja liitteen 3 1 §:n soveltamisohje.

  2 § Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot

  Päävirassa toimivalle sairaalahammaslääkärille maksetaan sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelossa sanotulta kultakin toimenpiteeltä toimenpidepalkkiot seuraavasti:

  Korvaustaulukko 1.1.2019 lukien
   

   

  Säännöllinen työaika

  Kliininen lisätyö

  Toimenpideryhmä

  Laillistettu
  hammaslääkäri

  Erikoishammas­lääkärin oikeuden omaava

  Täyttä työaikaa
  tekevä erikois­hammaslääkärin
  oikeuden omaava

   

  Palkkio, €

  Palkkio, €

  Palkkio, €

  SHL 1

  3,19

  SHL 2

  8,31

  SHL 3

  9,74

  SHL 4

  0,88

  1,84

  14,34

  SHL 5

  1,06

  2,20

  18,77

  SHL 6

  1,33

  2,75

  28,50

  SHL 7

  1,77

  3,66

  28,50

  SHL 8

  2,63

  5,27

  50,53

  SHL 9

  3,16

  6,31

  52,63

  SHL 10

  3,68

  7,37

  57,91

  SHL 11

  5,27

  11,05

  68,43

  SHL 12

  7,58

  15,80

  92,64

  SHL 13

  9,59

  20,00

  SHL 14

  11,89

  25,27

  SHL 15

  16,84

  31,58

  SHL 16

  26,56

  55,05


  Soveltamisohje

  Kirurgisissa toimenpiteissä, joihin osallistuu useampi hammaslääkäri, maksetaan päävastuulliselle toimenpidepalkkiot kuten erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle ja avustajille kuten laillistetulle hammaslääkärille.

  Toimenpidepalkkion maksamisen edellytyksenä on, että hammaslääkäri tekee toimenpiteen ym. täysin itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Erikoistumiskoulutusvaiheessa olevan hammaslääkärin katsotaan toimivan em. tavalla sen jälkeen, kun paikallisesti määritelty ajanjakso toimenpiteen ym. oppimiselle (ns. oppimisjakso) on kulunut.


  3 § Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot

  Päävirassa toimivalle, täyttä työaikaa tekevälle, erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle sairaalahammaslääkärille maksetaan kliinisestä lisätyöstä jokaiselta potilaalta käyntipalkkio seuraavasti:

   Korvaustaulukko 1.1.2019 lukien
   

  Potilaskäynti

  Palkkio/€

  Potilaan käynti hammaslääkärin luona

  3,45

  Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona
  (kutsutaan työhön vapaa-aikana työpaikalta poistuttua)

  21,71

  Yli 45 minuuttia kestävä käynti, lisäys kultakin alkavalta
  neljännestunnilta (erillisessä käynnissä potilaan luona
  käyntiaika luetaan matka-aikaan)

  5,44

  4 § Yleisen osan ja liitteen 3 eräiden määräysten soveltaminen

  Edellä sanotun lisäksi noudatetaan yleisen osan 13 ja 14 §:n määräyksiä päivystyskorvauksista sekä liitteen 3 määräyksiä yliopistollisten sairaaloiden sivuviranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista.

  Tässä tarkoitettuja sivuviranhaltijoita ovat

   

   

  Peruspalkka €/kk

  L4SH9003   

  Erikoishammaslääkäri
  (apulaisopettaja/yliassistentti/
  lehtori/ osastonhammaslääkäri)

   

  30 % liitteen 4 1 §:n palkka­-
  hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta
   

  L4SH9004


   

  Erikoistuva hammaslääkäri
  (assistentti)

   

  20 % liitteen 4 1 §:n palkka­-
  hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta


  Soveltamisohje

  Hinnoittelemattomat ylihammaslääkärin ja apulaisylihammaslääkärin (professori) sivuvirat, ks. liitteen 3 4 §:n soveltamisohje.