På svenska
Yleiskirje
5/16
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 1.2.2017–31.1.2018

Oheisena tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 5.9.2016 allekirjoittama virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (allekirjoituspöytäkirja liitteineen) sekä sopimuksen muutoksia koskeva muistio.

Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka.

Työsuhteiset

Lääkärisopimusta sovelletaan soveltuvin osin myös työsuhteisiin.

LS 2017 kirja ja verkkojulkaisu

Lääkärisopimus 2017 julkaistaan KT:n internetsivuilla verkkojulkaisuna ja myös painetaan kirjamuotoon.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi henkilöstöjohtajalle, johtaville lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä terveysvalvonnan johtajille.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen


Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas


Liitteet
  1. Allekirjoituspöytäkirja liitteineen 
  2. Muistio sopimusmuutoksista
  3. Tärkeimmät tekstimuutokset koottuna
  4. Eläinlääkäritaksa 1.1.2017

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT