På svenska
Yleiskirje
13/2021
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2022 lukien

Ohessa on Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2020–2021 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2022 lukien. Vuodesta 2021 muuttuvat korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja).

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski


Liite    Matkakustannusten korvaukset

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT