På svenska
Yleiskirje
28/2023
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset kunta-alalla 1.1.2024 lukien

Ohessa on Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2022–2025 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2024 lukien. Vuodesta 2023 muuttuvat korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja).

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski


Liite    Matkakustannusten korvaukset kunta-alalla

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT