På svenska
Yleiskirje
28/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2023 lukien

Ohessa on Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2022–2025 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2023 lukien. Vuodesta 2022 muuttuvat korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja).

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijapuolten kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski


Liite    Matkakustannusten korvaukset

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT