På svenska
Yleiskirje
8/2021
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020–2021 muutokset 1.9.2021 alkaen

Yleistä muutoksista 1.9.2021 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalan piiristä osa siirretään Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimukseen (SOTE-sopimus) ja osa siirretään Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES).

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus voimaan 1.9.2021

KT:n yleiskirjeellä 6/2021 annetaan tiedoksi Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) toimeenpanoon liittyvät ohjeet työnantajalle KVTES:n piiriin kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön siirtämisestä SOTE-sopimuksen piiriin sekä 1.9.202128.2.2022 voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen määräykset.

Varhaiskasvatuksen opettajien siirto Kunnalliseen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES 2020–2021) 1.9.2021

KT:n yleiskirjeellä 7/2021 annetaan toimeenpanoon liittyvät ohjeet työnantajalle osan liitteen 5 henkilöstön siirtämisestä OVTES-sopimukseen sekä OVTES-sopimuksen muutoksista.

Henkilöstön siirron myötä KVTES:n liitteen 5 soveltamisala muuttuu.  Palkkahinnoittelukohtia on poistettu ja muodostettu uusia palkkahinnoittelukohtia.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.
 

Muutoksia KVTES-sopimuksen piirissä 1.9.2021 lukien

I luku Yleinen osa

 • lisätään uusi sopimusala: SOTE-sopimus
   

II luku Palkkaus

 • korvataan viittaus 03HOI030 palkkahinnoittelukohtaan palkkahinnoittelukohdalla 05VKA054 (2 §)
 • korjataan viittaukset palkkahinnoitteluliitteisiin (7 §)
 • korjataan viittauksia lakeihin (6 § ja 7 §)
   

III luku Työaika

 • 6 § Työaikamuodot, 2 mom., poistetaan kohta 4: varhaiskasvatuksen johto-, opetus- ja kasvatushenkilöstö (liite 5)
   

Liite 3 Terveydenhuollon henkilöstö

 • liite 3 poistuu
   

Liite 4 Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö

 • liite 4 poistuu
   

Liite 5 Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät

 • varhaiskasvatuksen päiväkodinjohtajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat siirtyvät OVTES-sopimukseen sekä eräät työaikamääräykset (4 § 1 mom.) siirtyvät OVTES-sopimukseen.
 • uudistettu liite 5 tulee voimaan 1.9.2021 lukien. Asiasta tarkemmin yleiskirjeen liitteissä 3 ja 4.
   

Liite 9 Neuvotteluosapuolten suositus KVTES:n palkkatilastoinnin edistämiseksi

 • maininta liitteestä 3 ja 4 poistetaan
   

Liite 18 Työaika 37 tuntia 45 minuuttia

 • liitteen 18 soveltamisalasta merkittävä osa siirtyy SOTE-sopimukseen.
 • uudistettuun liitteeseen 18 jää soveltamisalasta kohta 8 muuttuneena.
   

Liikkeenluovutustilanteita

Liikkeenluovutus kuntasektorilta yksityiselle sektorille

Mikäli liikkeenluovutus tapahtuu viimeistään 31.8.2021, kuntasektorin ulkopuolisen luovutuksensaajan palveluksessa oleviin sovelletaan 31.8.2021 voimassa ollutta KVTES:a 2020–2021 kokonaisuudessaan, myös liitteiden 3, 4, 5 ja 18 osalta sellaisenaan koko sopimuskauden loppuun asti.

Esimerkki
Mikäli liikkeenluovutus tapahtuu viimeistään 31.8.2021, sovelletaan 31.8.2021 voimassa ollutta KVTES:ia sellaisenaan koko sopimuskauden loppuun asti.

Mikäli liikkeenluovutus tapahtuu 1.9.2021 tai sen jälkeen sovelletaan 1.9.2021 voimaantulleita kunta-alan sopimusmuutoksia (KVTES, SOTE-sopimus, OVTES).

Liikkeenluovutus kuntasektorin sisällä

Kuntasektorin sisällä tapahtuvissa liikkeen luovutuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia.

Sopimuskirjat

KVTES 2020–2021 muuttuneet määräykset 1.9.2021 lukien julkaistaan KT:n internetsivuilla verkkojulkaisuna.

Muutoksista ei tehdä painettuja sopimuskirjoja.


KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja        Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö        Henrika Nybondas-Kangas

 

Liitteet

 1. Virka- ja työehtosopimus Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 20202021 muuttamisesta 1.9.2021 lukien  
 2. Muuttuneet luvut I, II ja III sekä liitteet 9 ja 18. Poistuneet sopimusmääräykset liitteet 3 ja 4.
 3. Muuttuneet KVTES 20202021 liitteen 5 määräykset
 4. Muuttuneiden KVTES 20202021 liitteen 5 määräysten soveltamisohjeet

 

 

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT