Yleiskirje
15/2023
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Verrokkialojen vaikutukset Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimuksiin ja Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimukseen, sopimuksien paikalliset järjestelyerät ja yleiskorotukset 1.6.2023 lukien

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022–2025

Muusikkojen virka- ja työehtosopimuksissa 2022–2025 sovelletaan KT:n ja pääsopijajärjestöjen kanssa sovitun mukaisesti ns. verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosenttia perälautatarkasteluun (ks. Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimusten 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja 3 § 4 mom. ja 4 § 4 mom.).

Muusikkojen virka- ja työehtosopimuksissa edellä mainittu kustannusvaikutusprosentti on vuonna 2023 1 prosenttia ja vuonna 2024 1,1 prosenttia. Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin 1.6.2023 ja 1.6.2024 tuleviin yleiskorotuksiin lisätään 0,7 prosenttia vuonna 2023 ja 0,77 prosenttia vuonna 2024. Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin paikallisiin järjestelyeriin lisätään vuonna 2023 0,3 prosenttia ja vuonna 2024 0,33 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2023 on 2,2 prosenttia ja paikallinen järjestelyerä 0,7 prosenttia. Yleiskorotus 1.6.2024 on 2,27 prosenttia ja paikallinen järjestelyerä 0,73 prosenttia.

Sopimuskorotusten kustannusvaikutus on 1.6.2023 2,88 prosenttia ja 1.6.2024 2,98 prosenttia. Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan kustannusvaikutuksella 2,88 prosenttia 1.6.2023 ja 2,98 prosenttia 1.6.2024.

Kunta-alan muusikoiden sopimuskaudella 2022–2025 korotetut palkat ja palkkiot 1.6.2023 ja 1.6.2024 ovat liitteessä 1.

Kunta-alan kuukausipalkkaisille muusikoille maksetaan euromääräinen kertapalkkio 467 euroa. Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa. Osa-aikaprosenttina käytetään 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia. Esimerkkejä kertapalkkion maksamisesta on esitetty yleiskirjeestä 6/2023 (Verrokkialojen vaikutukset Kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES)).

Paikallisten järjestelyerien menettelytavoista, tarkistettujen palkkojen maksamisesta (allekirjoituspöytäkirjan kohdat 5 § ja 11 §) sekä laskentajärjestyksestä ks. yleiskirje 2/2023 sekä yleiskirje 6/2023.

Muusikkojen virka- ja työehtosopimuksissa 2022–2025 ei tule sovellettavaksi KT:n ja pääsopijajärjestöjen sopimat kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman mukaiset erilliset erät 2023–2027.

Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus 2022–2025

Näyttelijöiden työehtosopimukseen 2022–2025 sovelletaan KT:n ja pääsopijajärjestöjen kanssa sovitun mukaisesti ns. verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosenttia perälautatarkasteluun (ks. Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja 3 § 4 mom. ja 4 § 4 mom.).

Näyttelijöiden työehtosopimuksessa edellä mainittu kustannusvaikutusprosentti on vuonna 2023 1 prosenttia ja vuonna 2024 1,1 prosenttia. Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin 1.6.2023 ja 1.6.2024 tuleviin yleiskorotuksiin lisätään 0,7 prosenttia vuonna 2023 ja 0,77 prosenttia vuonna 2024. Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin paikallisiin järjestelyeriin lisätään vuonna 2023 0,3 prosenttia ja vuonna 2024 0,33 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2023 on 2,2 prosenttia ja paikallinen järjestelyerä 0,7 prosenttia. Yleiskorotus 1.6.2024 on 2,27 prosenttia ja paikallinen järjestelyerä 0,73 prosenttia.

Sopimuskorotusten kustannusvaikutus on 1.6.2023 2,89 prosenttia ja 1.6.2024 2,99 prosenttia. Vierailevien näyttelijöiden palkkioita korotetaan kustannusvaikutuksella 1.6.2023 ja 1.6.2024. Palkkioiden korotuksessa 1.6.2023 huomioidaan kuitenkin lomakorvauksen noston kustannusvaikutus 0,89 prosenttia, jolloin palkkioita korotetaan 2,0 prosenttia.  Palkkioita korotetaan kustannusvaikutuksella 2,99 prosenttia 1.6.2024.

Kunta-alan näyttelijöiden sopimuskaudella 2022–2025 korotetut palkat ja palkkiot 1.6.2023 ja 1.6.2024 ovat liitteessä 2.

Kunta-alan kuukausipalkkaisille näyttelijöille maksetaan euromääräinen kertapalkkio 467 euroa. Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa. Osa-aikaprosenttina käytetään 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia. Esimerkkejä kertapalkkion maksamisesta on esitetty yleiskirjeestä 6/2023 (Verrokkialojen vaikutukset Kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES)).

Paikallisten järjestelyerien menettelytavoista, tarkistettujen palkkojen maksamisesta (ks. allekirjoituspöytäkirjan kohdat 5 § ja 11 §) sekä laskentajärjestyksestä ks. yleiskirje 2/2023 sekä yleiskirje 6/2023.

Näyttelijöiden työehtosopimuksessa 2022–2025 ei tule sovellettavaksi KT:n ja pääsopijajärjestöjen sopimat kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman mukaiset erilliset erät 2023–2027.
 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Hannu Freund

Liite 1 Muusikkojen palkankorotukset 1.6.2023 ja 1.6.2024
Liite 2 Näyttelijöiden palkat 1.6.2023 ja 1.6.2024

 

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT