På svenska

Hallitus päättää keskusjärjestötason asioista ja jaostot sopimuksista

KT:n toimielimiä ovat hallitus sekä kuntajaosto, hyvinvointialuejaosto ja yritysjaosto. KT:n hallitus vastaa erityisesti keskusjärjestötason asioista sekä KT:n talouden ja toiminnan johtamisesta. Jaostot edustavat omaa jäsenistöään. Niiden tehtävänä on sopia työ- ja virkaehtosopimuksista.

KT:n hallitus Kuntatalolla. Kuva: Markus Sommers.

KT:n hallituksen jäseniä kuvattuna Kuntatalolla, kuva: Markus Sommers.

Hallitus käyttää päätösvaltaa työmarkkinakeskusjärjestölle kuuluvissa asioissa. Tällaisia asioita ovat muun muassa

  • työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimukset ja suositukset
  • lainsäädännön valmistelu
  • henkilöstöjohtamisen, tuloksellisuuden ja työelämän kehittäminen
  • kansainvälinen yhteistyö
  • palvelussuhdetta ja työelämän kehittämistä koskevat yleiset suositukset.

Hallitus päättää omasta työjärjestyksestään sekä jaostojen työjärjestyksistä niiden esitysten perusteella.

Hallituksen päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.

Hallituksen jäsenet

KT:n hallituksessa on 15 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kaikkien jaostojen puheenjohtajat kuuluvat automaattisesti hallitukseen, ja jaostojen varapuheenjohtajat toimivat heidän henkilökohtaisina varajäseninään.

Lisäksi jokainen jaosto valitsee hallitukseen jäseniä. Jäsenten lukumäärä määräytyy suhteessa jaostojen edustamien työnantajien palkkasummaan.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Ari Korhonen ja varapuheenjohtajina Juha Rostedt ja Taneli Kalliokoski.

Hallitus 1.1.2023–31.12.2025

Kuntajaosto

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Outi Mäkelä, Nurmijärvi, Kok.

Pekka Salmi, Tampere, SDP

Juha Rostedt, Lahti, Kok., vpj.

Lauri Kattelus, Laitila, Kok.

Piia Elo, Turku, SDP

Hanna Vuola, Uusikaupunki, Kesk.

Pekka Lokinperä, Hausjärvi, Kesk.

Taneli Kalliokoski, Nurmijärvi, Kesk.,vpj.

Katariina Pylsy, Hämeenkyrö, Kesk.

Marko Koskinen, Kitee, PS

Ilpo Kärkkäinen, Sonkajärvi, PS

Laura Skaffari, Lohja, Vihr.

Mari Huusko, Pornainen, Vihr.

Hyvinvointialuejaosto

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Olli Naukkarinen, Kanta-Häme, Kok.

Nina Brask, Kymenlaakso, SDP

Mervi Koski, Pohjois-Pohjanmaa, Kok.

Marja-Leena Alho, Satakunta, Kok.

Ari Korhonen, Varsinais-Suomi, SDP, pj.

Antti Parpo, Varsinais-Suomi, Kok.

Jani Kokko, Keski-Suomi, SDP

Anneli Kiljunen, Etelä-Karjala, SDP

Maria Kaisa Aula, Keski-Suomi, Kesk.

Lasse Hautala, Etelä-Pohjanmaa, Kesk.

Tanja Aidanjuuri, Vantaa-Kerava, PS

Anu Mattila, Pohjois-Pohjanmaa, PS

Pertti Hemminki, Lappi, Vas.

Joona Mielonen, Kymenlaakso, Vas.

Yritysjaosto

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Juha Jääskeläinen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Jarkko Virtanen, Turun kaupunki

Jaostot edustavat jäsenistöään ja päättävät sopimusten sisällöistä

KT:n jaostoja ovat kuntajaosto, hyvinvointialuejaosto ja yritysjaosto. Jaostot päättävät edustamiensa jäsenyhteisöjen työ- ja virkaehtosopimusten sisällöistä.

Jokaisessa jaostossa on yhdeksän jäsentä, ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Jaostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtiovarainministeriö nimeää kuntajaoston jäsenet ja varajäsenet sille ehdotetuista henkilöistä.

Valtiovarainministeriö nimeää myös hyvinvointialuejaoston jäsenet ja varajäsenet. Kahdeksan heistä edustaa hyvinvointialueita ja nimetään niiden ehdottamista henkilöistä. Yksi hyvinvointialuejaoston jäsen ja varajäsen edustaa valtiovarainministeriötä.

Kuntajaoston ja hyvinvointialuejaoston jäsenet edustavat jäsenyhteisöjensä työnantajia ja ovat keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa niihin. Jäseniä nimittäessä otetaan huomioon myös kunnissa ja hyvinvointialueilla vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä tasapuolisuusnäkökohdat.

Yritysjaoston jäsenet valitaan yritysjaoston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla yritysten edustajakokouksessa. Edustajakokouksesta määrätään tarkemmin yritysjaoston työjärjestyksessä.

Kuntajaoston jäsenet

Kuntajaoston jäsenet ja varajäsenet määrätään kuntavaaleja seuraavan vuoden alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Jaoston ensimmäinen kausi on kuitenkin hieman lyhyempi.

Kuntajaostoon voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin ja antanut suostumuksen toimen vastaanottamiseen.

Kuntajaoston puheenjohtajana toimii Outi Mäkelä ja varapuheenjohtajana Pekka Salmi.

Kuntajaosto 1.1.2023–31.12.2025

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Outi Mäkelä, Nurmijärvi, pj.

Marjukka Palin, Eurajoki

Kok.

Juha Rostedt, Lahti

Lauri Kattelus, Laitila

Kok.

Pekka Salmi, Tampere, vpj.

Sami Laakkonen, Joensuu

SDP

Piia Elo, Turku

SDP

Hanna Vuola, Uusikaupunki

Pekka Lokinperä, Hausjärvi

Kesk.

Taneli Kalliokoski, Nurmijärvi

Katariina Pylsy, Hämeenkyrö

Kesk.

Marko Koskinen, Kitee

Ilpo Kärkkäinen, Sonkajärvi

PS

Laura Skaffari, Lohja

Mari Huusko, Pornainen

Vihr.

Pekka Heikkinen, Tuusula

Harry Yltävä, Raasepori

Vas.

Hyvinvointialuejaoston jäsenet

Hyvinvointialuejaoston jäsenet ja varajäsenet määrätään aluevaaleja seuraavan vuoden alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Hyvinvointialuejaostoon voidaan valita henkilö, jolla on vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimiin ja antanut suostumuksen toimen vastaanottamiseen.

Hyvinvointialuejaoston puheenjohtajana toimii Olli Naukkarinen ja varapuheenjohtajana Nina Brask.

Hyvinvointialuejaosto 1.1.2023–31.12.2025

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Olli Naukkarinen, Kanta-Häme, pj.

Antti Parpo, Varsinais-Suomi

Kok.

Mervi Koski, Pohjois-Pohjanmaa

Marja-Leena Alho, Satakunta

Kok.

Nina Brask, Kymenlaakso, vpj.

Jani Kokko, Keski-Suomi

SDP

Ari Korhonen, Varsinais-Suomi

Anneli Kiljunen, Etelä-Karjala

SDP

Maria Kaisa Aula, Keski-Suomi

Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-

Pohjanmaa

Kesk.

Lasse Hautala, Etelä-Pohjanmaa

Juha Korkeaoja, Satakunta

Kesk.

Tanja Aidanjuuri, Vantaa-Kerava

Anu Mattila, Pohjois-Pohjanmaa

PS

Pertti Hemminki, Lappi

Joona Mielonen, Kymenlaakso

Vihr.

Juha Sarkio, valtiovarainministeriö

Marja Paavonen,

valtiovarainministeriö

Yritysjaoston jäsenet

Yritysjaoston jäsenet valitaan yritysjaoston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla yritysten edustajakokouksessa. Edustajakokouksesta määrätään tarkemmin yritysjaoston työjärjestyksessä.

Yritysjaoston puheenjohtajana toimii Juha Jääskeläinen ja varapuheenjohtajana Jarkko Virtanen.

Yritysjaosto 1.6.2024–

Juha Jääskeläinen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, pj.

Jarkko Virtanen, Turun kaupunki, vpj.

Sote-ala

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Marika Metsähonkala, Helsingin Seniorisäätiö sr

Piia Palviainen, Helsingin Seniorisäätiö sr

Markku Hämäläinen, Järvisuomen Terveys Oy

Sami Sipilä, Etelä-Savon hyvinvointialue

Erja Jaatinen, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, Tervia Logistiikka Oy ja Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuolloin osuuskunta Tervia

llkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Palveluala

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Jarkko Virtanen, Turun kaupunki

Kristiina Kukkohovi, Visit Turku Archipelago Oy

Juha Jääskeläinen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Eija Kangasoja, PPE-Köökki Oy

Jyrki Gerlander, Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy

Seppo Pajari, Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy

Jutta Tikkanen, Kaiku 24 Oy

Ari Mäkinen, Kaiku 24 Oy

Petri Jokela, Tampereen Vesi Oy

Maarit Rautavaara, Tampereen Vesi Oy

Opetusala

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Arja Flinkman, Etelä-Savon Koulutus Oy

Sari Simontaival, Etelä-Savon Koulutus Oy

KT valmistelee asiat ja huolehtii täytäntöönpanosta

KT:n työntekijät huolehtivat hallituksen ja jaostojen asioiden valmistelusta neuvotteluineen sekä niiden esittelystä ja täytäntöönpanosta.

Hallinto

Sähköposti:
toimisto@kt.fi