Hallitus päättää keskusjärjestötason asioista ja jaostot sopimuksista

KT:n toimielimiä ovat hallitus sekä kuntajaosto, hyvinvointialuejaosto ja yritysjaosto. KT:n hallitus vastaa erityisesti keskusjärjestötason asioista sekä KT:n talouden ja toiminnan johtamisesta. Jaostot edustavat omaa jäsenistöään. Niiden tehtävänä on sopia työ- ja virkaehtosopimuksista.

Hallitus käyttää päätösvaltaa työmarkkinakeskusjärjestölle kuuluvissa asioissa. Tällaisia asioita ovat muun muassa

  • työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimukset ja suositukset
  • lainsäädännön valmistelu
  • henkilöstöjohtamisen, tuloksellisuuden ja työelämän kehittäminen
  • kansainvälinen yhteistyö
  • palvelussuhdetta ja työelämän kehittämistä koskevat yleiset suositukset.

Hallitus päättää omasta työjärjestyksestään sekä jaostojen työjärjestyksestä niiden esitysten perusteella.

Hallituksen päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.

Hallituksen jäsenet

KT:n hallituksessa on 15 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kaikkien jaostojen puheenjohtajat kuuluvat automaattisesti hallitukseen, ja jaostojen varapuheenjohtajat toimivat heidän henkilökohtaisina varajäseninään.

Lisäksi jokainen jaosto valitsee hallitukseen jäseniä. Jäsenten lukumäärä määräytyy suhteessa jaostojen edustamien työnantajien palkkasummaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallitus 1.1.2023–31.12.2025

Kuntajaosto

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Outi Mäkelä, Nurmijärvi, Kok.

Pekka Salmi, Tampere, SDP

Juha Rostedt, Lahti, Kok.

Lauri Kattelus, Laitila, Kok.

Kirsi-Marja Lievonen, Helsinki, SDP

Piia Elo, Turku, SDP

Hanna Vuola, Uusikaupunki, Kesk.

Pekka Lokinperä, Hausjärvi, Kesk.

Taneli Kalliokoski, Nurmijärvi, Kesk.

Katariina Pylsy, Hämeenkyrö, Kesk.

Marko Koskinen, Kitee, PS

Ilpo Kärkkäinen, Sonkajärvi, PS

Laura Skaffari, Lohja, Vihr.

Mari Huusko, Pornainen, Vihr.

Hyvinvointialuejaosto

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Olli Naukkarinen, Kanta-Häme, Kok.

Nina Brask, Kymenlaakso, SDP

Mervi Koski, Pohjois-Pohjanmaa, Kok.

Marja-Leena Alho, Satakunta, Kok.

Ari Korhonen, Varsinais-Suomi, SDP

Antti Parpo, Varsinais-Suomi, SDP

Jani Kokko, Keski-Suomi, SDP

Anneli Kiljunen, Etelä-Karjala, SDP

Maria Kaisa Aula, Keski-Suomi, Kesk.

Lasse Hautala, Etelä-Pohjanmaa, Kesk.

Tanja Aidanjuuri, Vantaa-Kerava, PS

Anu Mattila, Pohjois-Pohjanmaa, PS

Pertti Hemminki, Lappi, Vas.

Joona Mielonen, Kymenlaakso, Vas.

Yritysjaosto

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Juha Jääskeläinen, Pohjois-Pohjanmaa

Markku Hämäläinen, Järvi-Suomen Terveys Oy

Jaostot edustavat jäsenistöään ja päättävät sopimusten sisällöistä

KT:n jaostoja ovat kuntajaosto, hyvinvointialuejaosto ja yritysjaosto. Jaostot päättävät edustamiensa jäsenyhteisöjen työ- ja virkaehtosopimusten sisällöistä.

Jokaisessa jaostossa on yhdeksän jäsentä, ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Jaostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtiovarainministeriö nimeää kuntajaoston jäsenet ja varajäsenet sille ehdotetuista henkilöistä.

Valtiovarainministeriö nimeää myös hyvinvointialuejaoston jäsenet ja varajäsenet. Kahdeksan heistä edustaa hyvinvointialueita ja nimetään niiden ehdottamista henkilöistä. Yksi hyvinvointialuejaoston jäsen ja varajäsen edustaa valtiovarainministeriötä.

Kuntajaoston ja hyvinvointialuejaoston jäsenet edustavat jäsenyhteisöjensä työnantajia ja ovat keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa niihin. Jäseniä nimittäessä otetaan huomioon myös kunnissa ja hyvinvointialueilla vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä tasapuolisuusnäkökohdat.

Yritysjaoston jäsenet valitaan yritysjaoston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla yritysten edustajakokouksessa. Edustajakokouksesta määrätään tarkemmin yritysjaoston työjärjestyksessä.

Kuntajaoston jäsenet

Kuntajaoston jäsenet ja varajäsenet määrätään kuntavaaleja seuraavan vuoden alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Jaoston ensimmäinen kausi on kuitenkin hieman lyhyempi.

Kuntajaostoon voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin ja antanut suostumuksen toimen vastaanottamiseen.

Kuntajaoston puheenjohtajana toimii Outi Mäkelä ja varapuheenjohtajana Pekka Salmi.

Kuntajaosto 1.1.2023–31.12.2025

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Outi Mäkelä, Nurmijärvi, pj.

Marjukka Palin, Eurajoki

Kok.

Juha Rostedt, Lahti

Lauri Kattelus, Laitila

Kok.

Pekka Salmi, Tampere, vpj.

Sami Laakkonen, Joensuu

SDP

Kirsi-Marja Lievonen, Helsinki

Piia Elo, Turku

SDP

Hanna Vuola, Uusikaupunki

Pekka Lokinperä, Hausjärvi

Kesk.

Taneli Kalliokoski, Nurmijärvi

Katariina Pylsy, Hämeenkyrö

Kesk.

Marko Koskinen, Kitee

Ilpo Kärkkäinen, Sonkajärvi

PS

Laura Skaffari, Lohja

Mari Huusko, Pornainen

Vihr.

Pekka Heikkinen, Tuusula

Harry Yltävä, Raasepori

Vas.

Hyvinvointialuejaoston jäsenet

Hyvinvointialuejaoston jäsenet ja varajäsenet määrätään aluevaaleja seuraavan vuoden alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Hyvinvointialuejaostoon voidaan valita henkilö, jolla on vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimiin ja antanut suostumuksen toimen vastaanottamiseen.

Hyvinvointialuejaoston puheenjohtajana toimii Olli Naukkarinen ja varapuheenjohtajana Nina Brask.

Hyvinvointialuejaosto 1.1.2023–31.12.2025

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Olli Naukkarinen, Kanta-Häme, pj.

Antti Parpo, Varsinais-Suomi

Kok.

Mervi Koski , Pohjois-Pohjanmaa

Marja-Leena Alho, Satakunta

Kok.

Nina Brask, Kymenlaakso, vpj.

Jani Kokko, Keski-Suomi

SDP

Ari Korhonen, Varsinais-Suomi

Anneli Kiljunen, Etelä-Karjala

SDP

Maria Kaisa Aula, Keski-Suomi

Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-

Pohjanmaa

Kesk.

Lasse Hautala, Etelä-Pohjanmaa

Juha Korkeaoja, Satakunta

Kesk.

Tanja Aidanjuuri, Vantaa-Kerava

Anu Mattila, Pohjois-Pohjanmaa

PS

Pertti Hemminki, Lappi

Joona Mielonen, Kymenlaakso

Vihr.

Juha Sarkio, valtiovarainministeriö

Marja Paavonen,

valtiovarainministeriö

Yritysjaoston jäsenet

Yritysjaoston jäsenet valitaan yritysjaoston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla yritysten edustajakokouksessa. Edustajakokouksesta määrätään tarkemmin yritysjaoston työjärjestyksessä.

Yritysjaoston puheenjohtajana toimii Juha Jääskeläinen ja varapuheenjohtajana Markku Hämäläinen.

Yritysjaosto 1.1.2023–31.12.2025

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Juha Jääskeläinen, pj.

Mari Saari-Somero

Erja Jaatinen

Heikki Wiik

Juha Korpelainen

Terhi Nevala

Ilkka Luoma

Pasi Parkkila

Merja Meriläinen

Merja Fordell

Markku Hämäläinen, vpj.

 

Pauliina Mäenpää

Jarmo J Koski

Sami Sipilä

 

Jarkko Virtanen

Kristiina Kukkohovi

KT valmistelee asiat ja huolehtii täytäntöönpanosta

KT:n työntekijät huolehtivat hallituksen ja jaostojen asioiden valmistelusta neuvotteluineen sekä niiden esittelystä ja täytäntöönpanosta.

Hallinto

Sähköposti:
toimisto@kt.fi