På svenska
Uutinen

KT:n uudet päätöksentekijät on nimetty ja jaostojen toiminta käynnistyi

KT:n johtamisrakenne on uudistunut. KT:n toimintaa johtaa jatkossa hallitus ja sopimustoiminnasta vastaavat kunta-, hyvinvointialue- ja yritysjaosto. Kuntajaosto piti järjestäytymiskokouksensa 2. maaliskuuta ja hyvinvointialuejaosto 3. maaliskuuta. (Kuntatalolla paikalla olleet kuntajaoston jäsenet Kirsi-Marja Lievonen, Taneli Kalliokoski, Hanna Vuola, vpj. Pekka Salmi, Harry Yltävä, pj. Outi Mäkelä, Marko Koskinen, tj. Markku Jalonen ja Laura Skaffari, kuva: Markus Sommers.)

KT:n kuntajaosto Kuntatalolla. Kuva: Markus Sommers.

KT:n kuntajaosto ja hyvinvointialuejaosto ovat järjestäytyneet ja aloittaneet työskentelynsä. Uudet toimielimet korvaavat päätöksentekoeliminä KT:n valtuuskunnan. Uudessa KT:n hallinnossa jäsenyhteisöjen edustajien määrä vahvistuu aiempaan verrattuna. 11-jäsenisen valtuuskunnan sijaan päätöksiä tekee jatkossa 42 luottamushenkilöä ja heidän varajäsenensä.

Kuhunkin jaostoon on nimetty 9 jäsentä ja varajäsentä, jotka ovat jäsenyhteisöjen ylimmän johdon edustajia eri puolilta Suomea. Hyvinvointialuejaoston jäsenistä yksi on valtiovarainministeriön edustaja. Jaostot edustavat omaa jäsenistöään, ja niiden tehtävänä on sopia työ- ja virkaehtosopimusten sisällöistä.

Jaostojen puheenjohtajat iloitsevat kokonaisvaltaisuudesta ja selkeästä rakenteesta

Kuntajaosto piti järjestäytymiskokouksen 2. maaliskuuta. Kuntajaoston puheenjohtajaksi nimettiin kunnanjohtaja Outi Mäkelä Nurmijärveltä ja varapuheenjohtajaksi apulaispormestari Pekka Salmi Tampereelta.

Outi Mäkelä pitää KT:n uutta päätöksentekorakennetta selkeänä.

– KT vastaa kokonaiskuvasta ja ajaa kaikkien jäsenyhteisöjen etua. Kokonaisuuden tarkastelunkannalta on tärkeää, että jaostojen välillä on hyvä keskusteluyhteys.  Kunta- ja hyvinvointialan työnantajia yhdistää huoli henkilöstön saatavuudesta eli kuinka pitää huolta alojen houkuttelevuudesta ja pitovoimasta.

Hyvinvointialuejaoston puheenjohtajaksi nimettiin hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta ja varapuheenjohtajaksi aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask Kymenlaakson hyvinvointialueelta.

Olli Naukkarinen on innostunut aloittamaan työskentelyn historiallisessa muutoksessa. Hän pitää hyvinvointialuejaoston tärkeimpänä tehtävänä luoda sellaiset toimintamallit ja sopimukset, joilla hyvinvointialan työelämää kehitetään hyvässä yhteistyössä.

– Toivon, että löydämme ratkaisuja, jotka ovat sekä työntekijöitä motivoivia että kansantaloudellisesti kestäviä.

KT:n hyvinvointialuejaoston jäsenet Kuntatalolla. Kuva: Markus Sommers.

Kuntatalolla paikalla olleet hyvinvointialuejaoston jäsenet tj. Markku Jalonen, Lasse Hautala, Tanja Aidanjuuri, Mervi Koski, pj. Olli Naukkarinen, vpj. Nina Brask, Pertti Hemminki, Juha Sarkio ja Maria Kaisa Aula. Hyvinvointialuejaosto järjestäytyi ensimmäisen kerran 3.3.2023. Kuva: Markus Sommers.

Yritysjaosto käynnistää toimintansa hieman myöhemmin. Yritysjaoston jäsenet on valittu yritysten edustajakokouksessa, jolloin valittiin puheenjohtajaksi henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Markku Hämäläinen Järvi-Suomen Terveys Oy:stä.

KT:n juuri nimetty hallitus aloittaa myös pian

Jaostot nimesivät ensimmäisissä kokouksissaan edustajansa KT:n hallitukseen, joka vastaa keskusjärjestötasoista toiminnasta, sopimusjärjestelmien kokonaiskehittämisestä sekä KT:n taloudesta ja toiminnasta. Hallituksen puheenjohtaja nimetään tulevassa järjestäytymiskokouksessa.

KT:n toimintaa ohjaava laki uudistui 1.7.2021 samalla kun hyvinvointialueuudistusta ohjaava lainsäädäntö tuli voimaan. Nyt toteutuva hallinnollinen muutos on merkittävä KT:n yli 50-vuotisessa historiassa. Toimielinten toimikausi määräytyy kunta- ja hyvinvointialuevaalien mukaisesti ollen tällä ensimmäisellä toimikaudella noin 3 vuotta.