Tiedote

Tavoitteena hallittu muutos

KT:n valtuuskunta kannattaa sote- ja maakuntauudistuksesta antamassaan lausunnossa työmarkkinoita ja henkilöstöä koskevia lakiesityksiä. Niiden mukaan perustettavien maakuntien henkilöstöön ehdotetaan sovellettavaksi kuntasektorin työ- ja virkasuhdelainsäädäntöä.

KT katsoo, että historiallinen yli 220 000 palkansaajan siirto kunta- ja valtiosektorilta maakuntiin tulee tehdä hallitusti ja yhtenevin perustein. Siksi KT kannattaa voimaanpanolakiesitykseen kirjattua liikkeen luovutuksen periaatetta.
 
Palkkojen yhteensovittamista koskeva kolmikantainen säädösvalmistelu on edelleen kesken, joten se ei sisälly lakipakettiin. KT:n valtuuskunta arvioi, että riskinä on palkkakulujen kasvu jopa sadoilla miljoonilla euroilla. KT pitää tärkeänä, että palkkojen yhteensovittamista koskeva kokonaisuus ratkaistaisiin voimaanpanolakiin tulevalla erillismääräyksellä. Yhteensovittaminen vaatii lisäksi pitkän siirtymäajan.

KT on esityksen mukaan jatkossa kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös maakuntatyönantajien valtakunnallinen työnantajaorganisaatio. Lisäksi kunta- ja maakuntakonsernin osakeyhtiöt voivat valita työnantajajärjestökseen Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n. Esitykset vastaavat henkilöstöä ja työmarkkinoita koskevaa valmistelua, johon KT on osallistunut.

KT:n valtuuskunta korostaa vaatimusta kunta- ja maakuntatyönantajien eläkevakuutusmaksujen tason kilpailukykyisyydestä verrattuna yksityiseen Tyel-järjestelmään. Lakisääteinen lisäeläketurva tulee turvata ainoastaan henkilöille, jotka siirtyvät liikkeen luovutuksessa kuntien tai kuntayhtymien palveluksesta suoraan maakuntiin, palvelulaitoksiin tai palvelukeskuksiin.

Lisätietoja:

valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen, puh. 050 563 5710

työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710