På svenska
Yleiskirje
9/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2020–2021)

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Oheisena tiedoksi sopijaosapuolten yhteiset Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta 2020–2021 (OVTES 2020–2021) koskeva allekirjoituspöytäkirja, sopimusmuutosten soveltamisohjeet, muuttuneet sopimusmääräykset sekä Osio C ns. uudelleenvalintaoikeutta koskeva neuvottelumuistio.

Sopimuskauden 1.8.2020 ja 1.4.2021 (sekä osio C opinto-ohjaajien 1.1.2021) korotetut palkat ja palkkiot löytyvät KT:n kotisivuilta.

Varhaiskasvatuksen opettajien siirtoa OVTES:seen koskeva tieto on koottu Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2020–2021 (KVTES 2020–2021) koskevaan KT:n yleiskirjeeseen 8/2020. Ko. yleiskirjeessä on myös tietoa niistä muuttuneista KVTES:n määräyksistä, jotka koskevat myös OVTES:n piirissä olevia.

OVTES 2020–2021 ei sisällä enää Osion C ammatillisten oppilaitosten liitteitä 4–9, niitä koskeneita C osion yhteisiä määräyksiä eikä osion E määräyksiä. Niitä kuitenkin noudatetaan joissain oppilaitoksissa vielä 31.7.2020 asti OVTES 2018–2019 mukaisesti. C osion piirissä olevilla ns. yhteispäätoimisilla tuntiopettajilla tulee OVTES 2018–2019 noudatettavaksi myös 1.8.2020 jälkeen. KT ylläpitää tämän takia kotisivuillaan Osion C liitteiden 4–9 palkkataulukoita niin kauan kuin määräyksiä sovelletaan.

OVTES 2020–2021 sopijaosapuolet ovat yksimielisiä tämän yleiskirjeen liitteiden sisällöstä.

Sopimuskirjat

OVTES 2020–2021 julkaistaan KT:n internetsivuilla verkkojulkaisuna. Painettujen sopimuskirjojen tilaamisesta lähetetään yleiskirje myöhemmin. Painetut sopimuskirjat ilmestyvät syksyllä 2020.

OVTES 2020–2021 -sopimuskirjaan tullaan sisällyttämään myös joitain sellaisia tulkintaa muuttamattomia tekstimuutoksia, joita ei tässä yleiskirjeessä ole käyty läpi.


KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund


Liitteet        
1. OVTES 2020–2021 allekirjoituspöytäkirja
2. OVTES 2020–2021 soveltamisohjeet
3. OVTES 2020–2021 muuttuneet sopimusmääräykset
4. OVTES 2020–2021 osiota C koskeva neuvottelumuistio (Henkilökohtaisen vuosityöajan uudelleenvalintaoikeus)

 

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT