På svenska
Yleiskirje
9/16
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2017 sekä virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta

​Kunnallisella tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksella (TTES) 2017 toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen ns. kilpailukykysopimus TTES:n soveltamisalalla.

TTES on voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuksen voimassaoloaikana ei tarkisteta palkkoja.

Työajan pidentäminen

TTES:n päivätyössä ja kaksivuorotyössä säännöllistä työaikaa pidennetään siten, että se on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa ja arkipyhä lyhentää säännöllistä työaikaa 7 tuntia 45 minuuttia.

Kaikissa työaikamuodoissa arkipyhäkorvaus maksetaan aikaisempaa lyhyemmältä ajalta, eli 5 tunnin 9 minuutin ajalta.

Työaikapankki

TTES:llä on sovittu kuukausipalkkasopimuksia vastaavasti mahdollisuudesta ottaa käyttöön työaikapankki.

Sopijaosapuolet ovat antaneet työaikapankista tarkemmat ohjeet yleiskirjeessä 6/2016.

Vuosilomapalkka ja lomakorvaus

Vuosilomapalkka ja lomakorvaus lomanmääräytymisvuodelta 2016–2017 määräytyvät 31.1.2017 saakka käyttämällä kerrointa 1,5. Tämän jälkeen, eli 1.2.2017 lukien em. lomaan sovelletaan kerrointa 1,35.

Myös lomanmääräytymisvuosien 2017–2018 ja 2018–2019 lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan käyttämällä kerrointa 1,35.

Paikallinen sopiminen

Yleiskirjeessä 7/2016 annettu ohjeistus paikallisen sopimisen edistämisestä koskee niin ikään TTES:n piirissä olevaa henkilöstöä.

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381 tai 050 527 1097.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen


Liitteet

  1. TTES:n 2017 allekirjoituspöytäkirja
  2. Virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017,
    2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta
  3. TTES:n muuttuneet määräykset
  4. TTES:n muuttuneiden määräysten soveltamisohje

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi