Suomeksi
Cirkulär
9/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2017 samt tjänste- och arbetskollektivavtalet om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019

​Genom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2017 verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas s.k. konkurrenskraftsavtal inom TIM-AKA:s tillämpningsområde.

TIM-AKA gäller 1.2.2017–31.1.2018. Lönerna justeras inte under avtalsperioden.

Förlängning av arbetstiden

I dagarbete och tvåskiftsarbete förlängs den ordinarie arbetstiden så att den är 38 timmar 45 minuter i veckan och en söckenhelg förkortar den ordinarie arbetstiden med 7 timmar 45 minuter.

I alla arbetstidsformer betalas söckenhelgsersättning för en kortare tid än förut, dvs. för 5 timmar 9 minuter.

Arbetstidsbank

I likhet med avtalen för månadsavlönade har det för TIM-AKA avtalats om en möjlighet att införa en arbetstidsbank.

Avtalsparterna har utarbetat närmare anvisningar om arbetstidsbanker. Anvisningarna finns i cirkulär 6/2016.

Semesterlön och semesterersättning

Semesterlönen och semesterersättningen för kvalifikationsåret 2016–2017 beräknas till 31.1.2017 med koefficienten 1,5. Därefter, dvs. från 1.2.2017, används koefficienten 1,35 för semestern i fråga.

Också för kvalifikationsåren 2017–2018 och 2018–2019 beräknas semesterlönen och semesterersättningen med koefficienten 1,35.

Lokala avtal

Anvisningarna i cirkulär 7/2016 om främjande av lokala avtal gäller också personalen inom TIM-AKA.

Närmare upplysningar ger Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn 09 771 2381 eller 050 527 1097.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
   
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen


Bilagor

  1. Underteckningsprotokoll till TIM-AKA 2017
  2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019
  3. Ändrade bestämmelser i TIM-AKA
  4. Tillämpningsanvisningar för de ändrade bestämmelserna i TIM-AKA

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi