Suomeksi
Cirkulär
5/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 1.2.2017–31.1.2018

Som bilaga sänder vi för kännedom avtalsändringarna och underteckningsprotokollet till tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för kommunalt anställda läkare, tandläkare och veterinärer, vilket undertecknades 5.9.2016 av Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. Bifogat finns även en promemoria om de ändringar som gjorts i avtalet.

KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret.

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare gäller till 31.1.2018.

Arbetstagare

Läkaravtalet tillämpas i tillämpliga delar också på arbetsavtalsförhållanden.

LÄKTA 2017 trycks och läggs ut på nätet

Läkaravtalet 2017 publiceras på KT:s webbsidor och ges också ut som bok.

Vi ber er vänligen vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till personaldirektören, chefsläkarna, chefstandläkarna och cheferna för hälsoövervakningen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

 Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas


Bilagor

  1. Underteckningsprotokoll med bilagor
  2. Promemoria om avtalsändringarna
  3. De viktigaste avtalsändringarna
  4. Veterinärtaxan 1.1.2017

Jenni Aaltonen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2116
Mobiltelefon:
+358 44 336 9670
E-post:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT