På svenska
Yleiskirje
12/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

OVTES:n 2012–2013 palkantarkistukset ja sopimusmääräysmuutokset 1.2.2013 lukien

Oheisena lähetetään tiedoksi sopimusosapuolten yhteiset OVTES:n helmikuun alusta 2013 toteutettavien palkantarkistusten ja sopimusmuutosten soveltamisohjeet.

Soveltamisohjeet sekä palkat ja palkkiot 1.2.2013 ovat tulostettavissa KT:n verkkosivuilta.

OVTES 2012–2013 sopimusmuutoksista ja palkantarkistuksista on lähetetty yleiskirje 27/2011. Siinä keskityttiin erityisesti vuoden 2012 palkantarkistuksiin, mutta käsiteltiin sopimusmääräysmuutoksia myös vuoden 2013 osalta. Tässä kirjeessä selostetaan erityisesti helmikuun alusta 2013 toteutettavia palkantarkistuksia paikallinen järjestelyerä mukaan lukien.

Kustannusvaikutus 

Sopimus nostaa opetushenkilöstön palkkauskustannuksia vuoden 2013 aikana keskimäärin 1,89 %.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala

Liite 

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012–2013) 1.2.2013 voimaan tulevien palkantarkistusten ja sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT