Suomeksi
Cirkulär
12/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar och avtalsändringar 1.2.2013 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012–2013)

Som bilaga sänder vi för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämp-ningsanvisningar för de lönejusteringar och avtalsändringar i UKTA som gäller från 1.2.2013.

Tillämpningsanvisningarna samt lönerna och arvodena 1.2.2013 kan skrivas ut på KT:s webbplats.

Avtalsändringarna och lönejusteringarna i UKTA 2012–2013 har också behandlats tidigare i cirkulär 27/2011. Det cirkuläret fokuserade särskilt på lönejusteringarna år 2012, men också avtalsändringar för 2013 behandlades. I det här cirkuläret behandlas särskilt de lönejusteringar som träder i kraft 1.2.2013, inklusive den lokala justeringspotten.

Kostnadseffekt  

Under 2013 höjer avtalet lönekostnaderna för undervisningspersonalen med i snitt 1,89 %.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Vuokko Piekkala

Bilaga
Tillämpningsanvisningar för de lönejusteringar och avtalsändringar i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012–2013) som träder i kraft 1.2.2013

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT