På svenska
Yleiskirje
17/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2007-2009)

Oheisena lähetetään tiedoksi OVTES 2007-2009 allekirjoituspöytäkirja, 1.10.2007 muuttuneet sopimustekstit verrattuna 30.9.2007 voimassa olleeseen OVTES:iin ja yleiskorotuksella tarkistetut hinnoittelutunnuksen mukaiset peruspalkat 1.10.2007 lukien.

Voimassaolo

OVTES 20072009 on voimassa 1.10.200731.1.2010.

Kustannusvaikutus

OVTES nostaa opetushenkilöstön palkkoja sopimuskauden aikana keskimäärin 11,5 %. Kustannukset vaihtelevat sopimusliitteittäin sekä eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

OVTES 20072009 sopimuskorotukset nostavat kustannuksia vuonna 2007 keskimäärin 3,5 %, vuonna 2008 keskimäärin 4,4 % ja vuonna 2009 keskimäärin 3,2 %. OVTES 20072009 palkkojen kustannusvaikutus tarkasteltuna vuosikeskiarvon muutoksena on 20072008 keskimäärin 5,2 %, 20082009 keskimäärin 3,3 % ja 20092010 keskimäärin 1,9 %. Lisäksi huomattakoon, että OVTES 20052007 maaliskuun alusta 2007 voimaan tulleet sopimusmuutokset nostavat opetushenkilöstön palkkakustannuksia vuonna 2007 keskimäärin 1 %.

Tarkemmat liitekohtaiset kustannusvaikutukset on toimitettu palkka-asiamiessähköpostissa. Työnantajakohtaisia kustannustietoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteella hannu.freund@kt.fi.

Sopimuskirjat

Painetun sopimuksen tilaamisesta lähetetään myöhemmin eri yleiskirje. Ko. sopimuskirja sisältää 1.3.2008 alkaen maksettavat peruspalkat ja palkkiot.

Lokakuun alusta 2007 voimaan tulevien tekstimuutosten vähäisyyden ja palkantarkistusten voimassaolon lyhytaikaisuuden vuoksi ei paineta erillistä sopimuskirjaa 1.10.200729.2.2008. Työnantajat joutuvat ko. väliajan soveltamaan 1.3.2007 netissä olevaa sopimusta (www.kuntatyonantajat.fi > Sopimukset > Opettajat > OVTES 20052007 1.3.2007) sekä tätä yleiskirjettä, johon on liitetty 1.10.2007 muuttuneet sopimusmääräykset, peruspalkat ja palkkiot. Yleiskirje liitteineen on tulostettavissa myös netistä (www.kuntatyonantajat.fi > Ajankohtaista > Yleiskirjeet).

Sopimusmuutokset ja soveltamisohjeet

Sopimuksen 1.10.2007 voimaan tulevista tekstimuutoksista on tarkemmat soveltamisohjeet oheisessa yleiskirjeen liitteessä 5. Maaliskuun alusta 2008 voimaan tulevista sopimusmuutoksista on liitteessä 6 yhteenveto. Maaliskuun alusta voimaan tulevista sopimusmuutosteksteistä ja niiden soveltamisesta tiedotetaan myöhemmin eri yleiskirjeellä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                   Vuokko Piekkala

Liitteet (pdf)
1.Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 20072009) allekirjoituspöytäkirja
2.OVTES 20072009 1.10.2007 voimaan tulevat sopimusmuutokset
3.1.10.2007 yleiskorotuksella tarkistetut peruspalkat ja palkkiot
4.OVTES 20072009 allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet
5.OVTES 20072009 1.10.2007 sopimusmuutosten soveltamisohjeet
6.Yhteenveto OVTES 20072009 1.3.2008 voimaan tulevista sopimusmuutoksista

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT