På svenska
Yleiskirje
24/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palkkausjärjestelmän kehittäminen ja sopimusmuutokset (OVTES)

Kehittämissopimus

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003-2007 13.11.2002 allekirjoitetun sopimuksen mukaan opetusalan palkka­summasta käytetään 1.9.2004 lukien 0,5 % mm. eri viranhaltijaryhmien palkkaluokkien ja palkkaluokkina maksettavien lisäpalkkioiden ja määrävuosikorotusten palkkataulukkojärjestelmästä euromääräisiin palkkoihin siirtymiseen liittyviin palkantarkistamisiin.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusosapuolet ovat sopineet seuraavista sopimusmuutoksista:

Joulukuu 2004

Joulukuun palkanmaksun yhteydessä viranhaltijoille, päätoimisille tuntiopettajille ja ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen työsuhteisille koko- ja osa-aikaisille opettajille maksetaan kertasuoritus marraskuun kokonaispalkasta.

Tammikuu 2005

Tammikuun alusta toteutetaan

  • peruskoulun erityisopettajan palkkausmuutokset sekä poistetaan erikoistumislisämääräys
  • korotetaan yhden lukion lehtoriryhmän viransijoituspalkkaluokkaa
  • korotetaan joidenkin aikuislukion lehtoriryhmien ja
  • tuntiopettajaryhmän viransijoituspalkkaluokkaa
  • siirretään ammatillisten oppilaitosten C-palkkausjärjestelmässä olevat opettajat euromääräiseen palkkaan
  • annetaan paikallisesti käytettäväksi järjestelyvaraerä joillekin nykyisin euromääräisessä kuukausipalkkauksessa oleville ryhmille.

Oheisissa liitteissä selostetaan ratkaisua ja sen soveltamista.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                   Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                   Vuokko Piekkala


LIITTEET

  1. Soveltamisohjeet
  2. Virka- ja työehtosopimus kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2003-2004 tarkistamisesta 1.9.2004 alkaen
  3. OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset