På svenska
Yleiskirje
26/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Keskeytymätöntä kolmivuorotyötä koskevat uudet määräykset

Oheisena lähetetään tiedoksi 27.5.2003 saavutettu neuvottelutulos kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2003–2004 (TS-03) liitteen 5 muuttamisesta sekä kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2003–2004 6 §:n 3 kohdan muuttamisesta. Sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.5.2004 lukien.

Keskeytymätöntä kolmivuorotyötä koskevia määräyksiä on selkeytetty mm. työvuoroluettelon laadinnan ja ylityökorvausten sekä tilanteiden osalta, joissa työskennellään myös muussa työaikamuodossa. Lisäksi on parannettu määräysten luettavuutta siten, että niihin on otettu eräitä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä, joihin on aiemmin vain viitattu. Muutokset on tehty ilman kustannusvaikutuksia.

Määräysten soveltamisala ja säännöllisen työajan pituus säilyvät ennallaan. Määräyksiä sovelletaan työaikalain 6 §:n mukaisesti järjestettyyn työhön, jota suoritetaan kaikkina vuorokauden tunteina viikon jokaisena päivänä ja jossa työvuoron ja vuorokauden säännöllisen työajan pituus on 8 tuntia ja keskimäärin 36 tuntia viikossa enintään vuoden pituisena ajanjaksona ja jossa työvuorot säännöllisesti vaihtuvat ja määräajoin muuttuvat.

Keskeytymätön kolmivuorotyö perustuu vuosityöaikaan, joka määräytyy vuosiloman pituuden mukaan. Esimerkiksi vuosiloman ollessa 38 vuosilomapäivän pituinen vuosityöaika on 1606,4 tuntia ja sisältää 200,8 työvuoroa. Työaika tasoittuu edellä mainittuun vuosityöaikaan viidessä vuodessa. Yleisimmin yhtä työtä hoitaa 5 henkilöä, joiden vuosilomien ajankohta kiertää.

Uusien määräysten mukaan työajan tasoittumisjakso on 1.5.2004–30.4.2005, koska vuoden 2004 vuosiloma tulee antaa ajalla 2.5.2004–30.4.2005.

Mikäli kunnassa tai kuntayhtymässä on käytössä tasoittumisjakso, joka ei ala 1.5.2004, vaan esimerkiksi 1.1.2004, tulee työvuorojen suunnittelussa ajalla 1.1.–30.4.2004 käyttää vuorovapaataulukkoa (ks. TS-03 liite 5 4 §:n 2 momentti, s. 45). Tähän 121 kalenteripäivän pituiseen ajanjaksoon (1.1.–30.4.2004) sisältyy 77 säännöllistä työvuoroa, 12 vuorovapaapäivää (V-päivää) ja 32 vapaavuoroa (viivapäivää). Mikäli tasoittumisjakso alkaa 1.4.2004 lukien, työvuoroja tulee olla 19, vuorovapaapäiviä (V-päiviä) 3 ja vapaavuoroja (viivapäiviä) 8.

Entisen järjestelmän mukaiset pitämättä olevat vuosilomapäivät ja vapaapäivät annetaan ylimenokauden tasoittumisjakson aikana ennen uuden tasoittumisjakson alkamista 1.5.2004. Mikäli vapaapäiviä ei voida antaa, niistä suoritetaan rahakorvaus.

Kuntakoulutus järjestää keskeytymätöntä kolmivuorotyötä koskevista määräyksistä koulutustilaisuuden Helsingissä 10.12.2003.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jyrki Hämäläinen


LIITTEET
1. Keskeiset muutokset keskeytymätöntä kolmivuorotyötä koskeviin TS-03:n ja TTES:n määräyksiin
2. Neuvottelutulos kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2003–2004 (TS-03) liitteen 5 muuttamisesta
3. Neuvottelutulos kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2003–2004 (TTES) 6 §:n 3 kohdan muuttamisesta
4. Työvuoroluetteloa sekä vuosiloman sijoittamista ja kiertoa koskevia esimerkkejä

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi