På svenska
Yleiskirje
22/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimus 2001-2002

Oheisena lähetetään tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja AKAVA-JS ry:n 27.8.2001 allekirjoittama virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (Lääkärisopimus 2001-2002) sekä sopimuksen muutoksia koskeva muistio. Muistio on yksimielinen AKAVA-JS ry:n kanssa.

Lääkärisopimus on voimassa 1.9.2001-31.1.2003. Palkantarkistukset ja muut sopimusmuutokset on keskitetty kahteen ajankohtaan 1.9.2001 ja 1.6.2002. Sopimusmuutokset on merkitty reunaviivoin.

Lääkärisopimuksen kustannusvaikutus on noin 10,5 %, mikä muodostuu seuraavista tekijöistä:

  • Yleiskorotus 5 % 1.9.2001 ja 1,5 % 1.6.2002
  • Kokemuslisäuudistus 1.9.2001, jonka yhteydessä ensimmäinen kokemuslisä (5 %) on siirretty peruspalkkoihin.
  • Yleiskorotuksen ja kokemuslisäuudistuksen lisäksi on palkkahinnoitteluja korotettu 1.9.2001 ja 1.6.2002 yhteensä noin 1,5 %:n kustannusvaikutuksella.
  • Paikallinen järjestelyerä 0,5 % 1.9.2001 ja 1 % 1.6.2002 eli yhteensä 1,5 % sopimuksen piiriin kuluvien palkkasummasta. Järjestelyerillä tuetaan peruspalkkojen saamista tehtävien vaativuuden edellyttämään suhteeseen toisiinsa nähden sekä henkilökohtaisiin työtuloksiin ja ammatinhallintaan perustuvan henkilökohtaisen lisän käyttöönottoa.

Lisäksi on uudistettu jonkin verran toimenpidepalkkiojärjestelmiä, korotettu kohdennetusti markkamääräisiä palkkioita ja korvauksia sekä muutettu sairaalalääkärien vapaamuotoisen päivystyksen korvausjärjestelmää ja korotettu korvauksia.

Myös sopimuksen rakennetta on teknisesti uudistettu siten, että LS 2000 liitteet 1 ja 2 on yhdistetty liitteeksi 1 (sopimuksen muiden liitteiden numerointi on muuttunut vastaavasti) sekä jatkettu määräysten siirtämistä liitteistä yleiseen osaan tavoitteena, että liitteissä olisivat vain kutakin ryhmää koskevat erityismääräykset.

Todettakoon lisäksi, että uudesta sopimuksesta ilmenevät palkat ja palkkiot 1.9.2001 markkoina ja euroina sekä 1.6.2002 euroina. Tämän vuoksi on sopimuksessa jouduttu palkkahinnoittelujen kohdalta turvautumaan yleensä ns. kaksoispykälöintiin (§ ja a §).

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään myöhemmin eri yleiskirje.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                     Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                     Ulla-Riitta Parikka

 

LIITTEET

Muistio sopimusmuutoksista

Palkkahinnoittelujen ns. aputaulukot (markat ja eurot hinnoittelukohdittain)

Lääkärisopimus 2001-2002 (pikapainos):

Allekirjoituspöytäkirja
Yleinen osa
Liite 1, terveyskeskusten lääkärit
Liite 2, terveyskeskusten hammaslääkärit
Liite 3, sairaalalääkärit
Liite 4, sairaalahammaslääkärit
Liite 5, kunnalliseläinlääkärit
Liite 5a, kunnalliseläinlääkärit, lihantarkastuspalkkiot

Terveyskeskusten lääkärien toimenpideluettelo

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo

Sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelo

Kunnalliseläinlääkäritaksa

Em. lisäksi noudatetaan edelleen sairaalalääkärien toimenpideluetteloa 1999 (ei muutettu, eikä ole liitteenä)