Uutinen

Parhaat ideat käyttöön digikehittämisessä

KT:n ja Kuntaliiton Digiä kuntatyössä -yhteishankkeessa kerättiin vuonna 2021 tarinoita digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista ja sovellutuksista ympäri Suomen. Digikehittäminen on tullut pysyväksi osaksi kunta-alaa ja sosiaali- ja terveyspalveluja. Tutustu nyt sote-alan parhaisiin digikehittämisen tuloksiin.

Digiä kuntatyössä -hankkeessa kerättiin kuntien parhaita digikäytäntöjä jaettavaksi.
Kuva: KT ja Kuntaliitto.

Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen arkipäiväistyy koko ajan niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin koko kunta-alalla. Digitaaliset palvelut voivat tarjota ratkaisuja esimerkiksi palveluiden sujuvampaan järjestämiseen tai palvelujen saavutettavuuteen. Digitaalisilla palveluilla tulee olemaan tärkeä rooli myös hyvinvointialueilla palveluiden tuottamisessa ja asiakkaiden kohtaamisessa.

Terveyskylä esimerkkinä uudesta digitaalisesta palvelualustasta

Digiratkaisujen soveltaminen terveydenhuollossa voidaan usein kokea esimerkiksi asiakkaita etäännyttävänä tai muuten arveluttavana. Todellisuudessa digipalvelujen hyödyntämisellä voidaan edistää asiakkaiden ja terveyspalvelujen kohtaamista sekä tehdä palveluista saavutettavampia ja hoitoprosesseista läpinäkyvämpiä. Terveyskylä-palvelut tukevat työntekijöiden potilastyötä ja jokaisen kuntalaisen terveystietämystä.

Terveyskylän Omapolku-palvelu mahdollistaa erikoissairaanhoidon asiakkaiden oman hoitopolun seuraamisen digitaalisesti, mikä tekee hoitopolusta läpinäkyvämmän. Digihoitopolun kautta asiakkaat voidaan kohdata ajasta sekä paikasta riippumattomasti. 

Tavoittavaa nuorisotyötä digikeinoin Hyvinkäällä

Nuorisotyötä tehdään tehokkaasti kohtaamalla nuoret heille ominaisten digikanavien kautta. Hyvinkäällä nuorisotyöntekijät ovat työprofiileillaan henkilökohtaisesti läsnä sosiaalisessa mediassa ja he kohtaavat nuoria heidän omassa digitaalisessa ympäristössään. Kohtaamalla nuoret sosiaalisen median alustoilla rakennetaan henkilökohtaista luottamusta ja nuoret pääsevät tällä tavoin myös itse paremmin osallisiksi kunnan nuorisotoiminnan suunnittelua.

Koronapandemian myötä digipalveluiden merkitys korostui nuorisotilojen sulkeutuessa. Pandemia on vaikuttanut nuorten yleiseen jaksamiseen negatiivisesti ja digitaalisten palveluiden toimivuudella on ollut aiempaa suurempi painoarvo vaikkei fyysisiä kohtaamisia niillä korvatakaan.

Hyvinkäällä nuorisotoiminta siirrettiin onnistuneesti verkkoon vuonna 2020 nuorisopalvelujen työntekijöiden kehittämän toimintamallin pohjalta. Työntekijöiden kannalta tärkeää on varmistaa ja tarvittaessa vahvistaa digityökalujen osaamispohjaa ja varmistaa myös työvälineiden toimivuus. 

Ennakkoluulotonta digikehittämistä seniorikeskuksessa Helsingissä

Helsingin Kustaankartanon seniorikeskuksessa digitalisaation mahdollisuudet on otettu avoimin mielin vastaan. Uusien digiratkaisujen koetaan helpottavan sekä työntekijöiden työtä että keskuksen asiakkaiden arkea. Kyseessä ei ole kuitenkaan hoivan ulkoistaminen digitaaliseksi, vaan ennemminkin työntekijöiden hoivatyöhön käyttämän ajan lisääminen digiratkaisujen vapauttaessa aikaa muilta toiminnoilta.

Teknologian hyödyntäminen edesauttaa Kustaankartanossa arkea kokonaisvaltaisesti parantaen hoivan lisäksi turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä työn tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. Seniorikeskuksessa on esimerkiksi sovellettu älylattioita ja älyvalaistusta asiakkaiden turvallisuutta parantaen. Lattian ja valojen avulla työntekijät pysyvät ajan tasalla avun ja hoivan tarpeesta keskuksessa, sekä parantavat asiakkaiden asumisen laatua ja viihtyvyyttä. 

Sosiaalipalvelut näkyväksi digitalisaation kautta

Hyvinvointialueiden tulo merkitsee vahvempaa painotusta ennaltaehkäiseviin palveluihin myös sosiaalipalveluissa. Tarkoituksena on madaltaa raja-aitoja ja helpottaa avunhakemisen kynnyksiä, jotta yksilön tai perheen ongelmat eivät kasaudu pidempään. Sosiaalipalveluissa palveluiden saavutettavuutta voidaankin parantaa digitaalisilla ratkaisuilla.

Sosiaalipalvelujen vahvempi näkyvyys ja viestintä erilaisissa digitaalisissa kanavissa on myös avuksi sosiaalisten ongelmien yhteydessä usein koetun häpeän ja stigman lievittämisessä. Digitaalisella aktiivisuudella ja ennakkoluulottomalla sekä rohkeallakin viestinnällä voidaan murtaa sosiaalipalveluihin liitettyjä negatiivisiakin mielikuvia ja näin merkittävästi parantaa kynnystä palveluiden käyttöön.

Useissa sosiaalisen median kanavissa esimerkiksi puhe mielenterveyspalveluista on lisääntynyt tuntuvasti viime vuosina ja samansuuntainen muutos on aluillaan myös sosiaalipalvelujen suhteen.

Muualla verkossa