Uutinen

Miten englanti sujuu töissä? Vastaa tutkimuskyselyyn 5.3. mennessä

Itä-Suomen yliopisto tutkii, miten laajasti englantia käytetään julkishallinnossa ja mitä palveluita tulisi järjestää englanniksi. Tulokset voivat auttaa kansainvälisten osaajien houkuttelussa Suomeen.

Englannin kielen sanakirja on avattu pöydälle D-kirjaimen kohdalta. Kuva: Pixabay.

Itä-Suomen yliopisto tutkii valtioneuvoston kanslian rahoituksella englannin kielen asemaa suomalaisessa työelämässä. Tutkimuksen yhtenä kohteena on julkinen hallinto, jota edustamaan on valittu Kela, Ely-keskukset, kunnat ja hyvinvointialueet. Kaksi muuta tutkimuskohdetta ovat yliopistot ja korkeakoulut sekä elinkeinoelämä.  

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten laajasti ja järjestelmällisesti englantia käytetään julkishallinnossa ja vaikuttaako englannin käyttö palveluiden saatavuuteen suomen ja ruotsin kielillä.  

– Haluamme selvittää, mitä julkisia palveluita tulisi tuottaa englannin kielellä, jotta tämä lisäisi Suomen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä kansainvälisillä työmarkkinoilla osaajien houkuttelemiseksi Suomeen, Itä-Suomen yliopiston englannin kielen professori Mikko Laitinen kertoo.

Aiempien tutkimusten mukaan englantia käytetään suomalaisessa työelämässä varsin vähän. Noin joka seitsemäs suomalainen viestii työssään sujuvasti ja mielellään englanniksi. Viimeisimmät tutkimukset aiheesta ovat kuitenkin 20 vuoden takaa, joten uudelle tiedolle on tarvetta.

Kysely englannin kielen käytöstä lähetetään muun muassa HR-johtajille

Tutkimuskysely lähetetään 13. helmikuuta kuntien ja hyvinvointialueiden avainhenkilöille: muun muassa henkilöstö-, hallinto-, viestintä- ja toimialajohtajille. Kyselyyn on valittu mukaan kaikki hyvinvointialueet ja sata kuntaa, jotka edustavat alueellisesti, väestöllisesti ja elinkeinorakenteeltaan kaikkia kuntia.

Kysely on auki viikot 7–9, ja vastauksia pyydetään viimeistään 5.3.

– Kannustamme jäseniämme vastaamaan kyselyyn, jotta saamme tietoa nykytilanteesta kunnissa ja alueilla, sanoo KT:n kehittämispäällikkö Sirpa Sivonen.

Elinkeinoelämälle tehdyssä, vastaavassa kyselyssä saatiin yrityksiltä yli 750 vastausta. Tutkijat toivovat, että julkisen alan edustajat vastaisivat tutkimuskyselyyn vähintään yhtä aktiivisesti.

Julkisen alan työnantajien kannalta englannin käyttö liittyy muun muassa henkilöstön ja palveluiden saatavuuden turvaamiseen sekä työperäiseen maahanmuuttoon. KT on mukana tutkimuksen sidosryhmäyhteistyössä.

Muualla verkossa

Sirpa Sivonen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2365
Matkapuhelin:
+358 50 571 8001
Sähköposti:
Sirpa.Sivonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT