På svenska
Uutinen

KT kuultavana hallitusneuvotteluissa

Hallitusneuvottelut käynnistyivät tällä viikolla Säätytalolla. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on ollut kuultavana eri työryhmissä. 

Perjantaina 5.5.2023 toimitusjohtaja Markku Jalonen oli kuultavana hallitusneuvottelujen puheenjohtajapöydässä yhdessä muiden keskusjärjestöjohtajien kanssa.

Kuulemisessa esiteltiin järjestöjen yhteinen työeläkekirjaus sekä muita yhteisiä tavoitteita, joita aiemmin on laajasti kuvattu muun muassa Suomen suunta -raportissa. Jokainen järjestö esitti myös omia tavoitteita työpanoksen lisäämisestä ja julkisen talouden kestävyydestä.

Myös Hyvinvointi syntyy työstä -työryhmä halusi kuulla KT:n kantoja erityisesti työllisyysasteen nostamiseen liittyen. Muun muassa työvoiman saatavuus, työperäinen maahanmuutto ja kannustinloukkujen purkaminen olivat kuulemisessa esillä. Lisäksi toimiva työmarkkinajärjestelmä ja sen edellytykset nousivat esille. KT:n viesti on, että kunnille ja hyvinvointialueille ei pitäisi säätää enää lainkaan uusia tehtäviä ja velvoitteita.

Hallitusohjelmaneuvottelujen kuulemiset jatkuvat ensi viikolla. Kunta- ja hyvinvointiala on julkisen talouden merkittävin toimija ja työllistäjä, jonka merkitys on suuri tulevallakin hallituskaudella. Erityisesti toimivat työmarkkinat, julkinen talous ja kestävä taloudenpito sekä työvoiman saatavuuden varmistaminen ovat tärkeitä kunta- ja hyvinvointialalle. 

Muualla verkossa

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT