På svenska
Uutinen

Terveyskeskusten lääkäritilanne vaikeutuu edelleen

Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan lokakuussa 2021 terveyskeskuksissa oli 300 tehtävää, johon kunnat tai kuntayhtymät eivät onnistuneet rekrytoimaan lääkäreitä. Lisäksi yli 320 tehtävää on kokonaan ulkoistettu. Ostopalvelujen ja sijaisten saatavuus on vaikeutunut. Lääkäritilanteen kokonaisuudessaan arvioidaan muuttuneen entistä huonommaksi.

Vuonna 2021 terveyskeskuksissa oli noin 4 050 lääkärin vakanssia. Ulkoistettuja vakansseja oli yli 320, ja kunnat yrittivät itse täyttää noin 3 725 vakanssia, joista tutkimuspäivänä kokonaan täyttämättä oli noin 300.

Täyttämättömien tehtävien osuus on hurjalla tasolla Itä-Savossa (26,2 %), Pohjois-Karjalassa (25,4 %), Kainuussa (24 %) ja Etelä-Karjalassa (21,9 %).

Vaikka terveyskeskusten lääkärivaje pysyi vuonna 2021 lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, johtavat lääkärit arvioivat terveyskeskusten lääkäritilanteen heikentyneen. Ostopalveluiden ja sijaisten saatavuus arvioitiin vaikeammaksi. Kaksi kolmasosaa johtavista lääkäreistä piti lääkäritilannetta kuitenkin hyvänä.

Lääkäritilanteen vaikeutuminen näkyy yksityisen sektorin osuuden kasvuna

Ostopalvelujen ja ulkoistusten osuus on kasvanut selvästi.

Kokonaan ulkoistettujen vakanssien määrä nousi kaikkien aikojen ennätykseensä, yli 320 vakanssiin. Näiden täyttötilanteesta tutkimuspäivänä ei ole tietoa. Yhteensä ostopalveluilla ja ulkoistuksilla hoidettiin jo 557 vakanssia. Määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna peräti neljänneksellä.

Kunnan palkkaamien vakituisten viranhaltijoiden ja sijaisten lukumäärä on pienentynyt. Yhteensä niillä täytettiin 3 087,5 vakanssia (76,3 %), kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 3 210 (79,4 %).

KT:n työmarkkinatutkija Juho Ruskoaho kertoo, että yleensä yksityisen sektorin osuus kasvaa lääkäripulan kasvaessa.

– Vuosina 2009–2016 sekä vaje että yksityisen sektorin osuus pienenivät. Vuodesta 2016 eteenpäin suunta on ollut kasvava. Satunnaista vaihtelua aiheuttaa se, onko tutkimuspäivälle saatu haalittua vuokralääkäri, raportoidaanko vakanssi kokonaan tyhjäksi vai onko se päädytty ulkoistamaan kokonaan. Kasvava ulkoistusten määrä piilottaakin osan lääkäripulasta, kun tutkimuksessa näiden täyttötilannetta ei selvitetä. Parissa sairaanhoitopiirissä valtaosa lääkärin tehtävistä on jo ulkoistettu.

Ostopalveluiden ja sijaisten saatavuus huonontunut

Johtavat lääkärit arvioivat etenkin ostopalvelujen saatavuuden heikentyneen vuodesta 2020. Erittäin tai melko hyväksi sen arvioi enää vajaa puolet vastaajista, kun vuotta aiemmin osuus oli lähes kaksi kolmasosaa.

Myös sijaisten saatavuuden ja lääkäritilanteen kokonaisuudessaan arvioidaan heikentyneen jonkin verran, vaikka avoimien tehtävien täyttämisessä ei nähty muutosta edelliseen vuoteen.

Juho Ruskoahon mukaan tulokset osoittavat, että lääkäripula ei ratkea siirtämällä lääkäreitä sektorilta toiselle.

– Lääkärien saatavuus on heikkoa. Ostopalveluita ja ulkoistuksia oli käytetty enemmän ja heti ostopalvelun saatavuuden arvioiin heikentyneen.

– Lääkäripula ratkaistaan vain kouluttamalla lääkäreitä lisää, tuolileikki sektorien välillä ei auta. Erilaisten lakikirjausten ja hoitotakuiden kiristämisen sijaan pitäisi tehdä aidosti hoidon saavuttavuutta parantavia toimenpiteitä eli lisätä lääkärien koulutusta, painottaa Ruskoaho. KT onkin jo pitkään vaatinut lisäkoulutusta.

Lääkäriliitto on tutkinut terveyskeskusten lääkäritilannetta vuosittain jo 36 vuoden ajan terveyskeskusten johtaville lääkäreille suunnatulla kyselytutkimuksella. KT osallistuu tutkimuksen tekemiseen yhdessä, sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Muualla verkossa

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT