På svenska
Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden potilasturvallisuuden varmistamiseen varaudutaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lainvalmistelun kansalaisten hengen ja terveyden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvissa työtaisteluissa.

nousutuki sairaalan sängyn päällä

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä sai torstaina 31. maaliskuuta katsauksen sosiaali- ja terveysministeriön toimialan organisaatioiden tilannekuvasta sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvissa työtaisteluissa. Ministeriön tehtäviin kuuluu seurata organisaatioiden tilannetta hankkimalla tietoa sekä palveluiden järjestäjiltä että valvovilta viranomaisilta.

Aluehallintovirastoilta saamien tietojen perusteella ministeriö arvioi, että työtaisteluun varautuminen ja siihen liittyvät alueelliset neuvottelutilanteet sisältävät ilmeisen riskin potilasturvallisuuden välittömästä vaarantumisesta, mikäli voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvat varautumistoimet ja niiden toimeenpano, kuten suojelutyö, osoittautuvat riittämättömiksi.

Lainvalmistelu on käynnistetty

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa tilanteen kehittymistä tarkasti ja on käynnistänyt lainvalmistelun kansalaisten hengen ja terveyden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. 

Lainsäädännöllä tultaisiin varmistamaan viimesijainen mahdollisuus suojelutyötä täydentäviin välttämättömiin velvoitteisiin, mikäli voimassa olevan lain mukaiset turvaamistoimet eivät riitä potilasturvallisuuden varmistamiseen.

Ensisijainen vastuu riskeihin varautumisesta ja jatkuvuudenhallinnasta on palveluita järjestävillä ja tuottavilla organisaatioilla ja viranomaisilla. Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat palveluiden turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta, myös työtaistelutilanteessa. 

Ministeriö tukee kansalaisten oikeutta saada välttämätön kiireellinen hoito. Perustuslaissa julkiselle vallalle ja ministeriöille on annettu vastuu siitä, että viranomaisten on pystyttävä suojaamaan kansalaisten henki ja terveys, sekä turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Ministeriö toteaa tiedotteessaan, että se ei ole työtaistelutilanteisiin varauduttaessa työmarkkinaneuvotteluiden tai varautumistoimenpiteiden osapuoli, eikä ota kantaa neuvottelutilanteeseen tai neuvotteluiden sisältöön.

Muualla verkossa