På svenska
Tiedote

Kunta-alan neuvottelut alkavat

Kunta-alan neuvottelut uusista työ- ja virkaehtosopimuksista alkavat tiistaina 11. tammikuuta. Sopimusratkaisu neuvotellaan kuudelle sopimusalalle. Sopimusten piirissä on noin 425 000 palkansaajaa.

Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä

Nykyiset kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun. Sopimusten piirissä ovat kuntien ja kuntayhtymien työntekijät ja viranhaltijat. Kunta-alan työvoimakustannukset henkilösivukuluineen ovat noin 22 miljardia euroa.

KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen pitää neuvottelujen lähtöasetelmia hyvin haastavina ja vaativina. 

– Neuvottelut käydään tälläkin kertaa pahenevassa koronatilanteessa. Työrauhan turvaaminen ja kansalaisten kannalta elintärkeiden palveluiden varmistaminen on välttämätöntä. Maltti on valttia nyt etenkin poikkeusolosuhteiden jatkuessa.

Jalonen muistuttaa aluevaalien alla työnjaosta.

 – Työmarkkinakysymykset kuuluvat työmarkkinaosapuolten tehtäviin. Poliitikkojen ei pidä sekaantua sopimusneuvotteluihin.

Kunta-alan neuvottelujärjestelmä uudistunut

Kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä on uudistunut viime neuvottelukierroksesta. Kunta-alalla neuvotellaan aiemman viiden sijasta kuudella suurella sopimusalalla. Neuvotteluissa valmistaudutaan myös siihen, että hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa.

– Neuvoteltavien asioiden laajuus ja määrä on suurin kunta-alan yli 50-vuotisessa työmarkkinahistoriassa, kun neuvottelemme myös sopimuksista hyvinvointialueille ja KT:n uudelle yritysjaostolle. Sopimusratkaisun syntyminen edellyttää neuvottelutuloksen syntymistä käytännössä kaikille sopimusaloille, sanoo Markku Jalonen.

Neuvotteluissa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT edustaa kuntatyönantajia eli Manner-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä. Henkilöstöä edustaa kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä, Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote.

Kunta-alan kuusi suurinta sopimusalaa ovat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) ja Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES). Uutena sopimusalana on Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE). Lisäksi kunta-alalla on virka- ja työehtosopimukset näyttelijöille ja muusikoille. 

 

Markku Jalonen

Toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT