Suomeksi
Pressmeddelande

Kommunsektorns förhandlingar börjar

Kommunsektorns förhandlingar om nya kollektivavtal inleds tisdagen den 11 januari. En avtalsuppgörelse ska förhandlas fram för sex avtalsområden. Kollektivavtalen omfattar omkring 425 000 anställda.

Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä

De nuvarande kommunala kollektivavtalen gäller till slutet av februari. Avtalen omfattar kommunernas och samkommunernas arbetstagare och tjänsteinnehavare. Kommunsektorns arbetskraftskostnader uppgår till cirka 22 miljarder euro inklusive lönebikostnader.

Enligt KT:s verkställande direktör Markku Jalonen är utgångsläget för förhandlingarna mycket utmanande och krävande. 

– Också den här gången förs förhandlingarna i ett allt svårare coronaläge. Det är nödvändigt att trygga arbetsfreden och säkerställa service som är livsviktig för medborgarna. Nu är det återhållsamhet som gäller, i synnerhet om de exceptionella förhållandena fortsätter.

Inför välfärdsområdesvalet påminner Jalonen om arbetsfördelningen.

 – Arbetsmarknadsfrågor hör till arbetsmarknadsparternas uppgifter. Politikerna bör inte blanda sig i avtalsförhandlingarna.

Det kommunala förhandlingssytemet har ändrats

Det kommunala förhandlings- och avtalssystemet har ändrats sedan den förra avtalsomgången. Kommunsektorn förhandlar nu inom sex stora avtalsområden i stället för fem. I förhandlingarna förbereder man sig också på att välfärdsområdena ska inleda sin verksamhet i början av 2023.

– Förhandlingarna gäller nu fler och mer omfattande frågor än någonsin i kommunsektorns över 50-åriga arbetsmarknadshistoria, då vi också förhandlar om avtal för välfärdsområdena och KT:s nya företagssektion. En avtalsuppgörelse förutsätter att det i praktiken uppstår ett förhandlingsresultat för alla avtalsområden, säger Markku Jalonen.

I förhandlingarna representerar KT de kommunala arbetsgivarna, dvs. kommunerna och samkommunerna på fastlandet. Personalen representeras av tre kommunala huvudavtalsorganisationer: Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote.

De sex största avtalsområdena inom kommunsektorn är det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA), det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA), den kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) samt det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) och som nytt avtalsområde även arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH).  Dessutom har kommunsektorn tjänste- och arbetskollektivavtal för skådespelare och musiker. 

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT