På svenska
Uutinen

Aluehallintovirastojen toiminta ruuhkautunut pahoin terveydenhuollosta tehtyjen ilmoitusten vuoksi

Aluehallintovirastojen kirjaamoihin on kahden viikon aikana saapunut yli 3100 terveydenhuoltoon liittyvää yhteydenottoa. Ilmoitukset ovat ruuhkauttaneet aluehallintovirastojen toiminnan ja hidastavat terveydenhuollon normaalia valvontaa.

Ammattijärjestö Tehy aloitti huhtikuun lopussa kampanjan, jossa se kehottaa jäsenistöään ilmoittamaan tehostetusti aluehallintovirastolle kaikista työvuoroissa esiintyneistä vaaratilanteista.

Kampanjan seurauksena aluehallintovirastojen kirjaamoihin on kahden viikon aikana saapunut jo yli 3100 terveydenhuoltoon liittyvää yhteydenottoa. Vuonna 2021 aluehallintovirastoissa tuli vireille yhteensä 726 terveydenhuollon valvonta-asiaa.

Kampanjan mukaiset ilmoitukset käsitellään aluehallintovirastoissa valvonta-asioina.

Poikkeuksellisen suuri ilmoitusmäärä hidastaa normaalia valvontaa ja heikentää potilasturvallisuutta

Yksi aluehallintovirastojen tehtävistä on potilasturvallisuuden toteutumisen valvonta. Valvonnassa on vuosien varrella havaittu ongelmia henkilöresurssien riittävyydessä ja myös potilasturvallisuus on yksittäisissä tapauksissa vaarantunut. Tilanteisiin on puututtu asian vaatimilla toimenpiteillä.

Terveydenhuollon valvonta on pitkäjänteistä työtä, joka perustuu toimivaan omavalvontaan ja viranomaisten ohjaukseen. Aluehallintovirastojen valvonta ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä ja nostaa esiin puutteita, jotka pitää korjata.

Kampanjamuotoinen tuhansien ilmoitusten lähettäminen ei auta potilasturvallisuuden toteutumisessa, vaan pikemminkin heikentää sitä. Aluehallintovirastojen asiantuntijat eivät tässä tilanteessa pysty keskittymään niihin kaikkein vakavimpiin ja omavalvonnan ulkopuolelle jääviin asioihin.

Yleensä suurin osa aluehallintovirastoille saapuvista terveydenhuollon epäkohtia koskevista ilmoituksista tai kanteluista ei johda toimenpiteisiin, vaan voidaan todeta, että hoidossa ei ole menetelty väärin.

Noin kolmasosa aluehallintovirastoissa käsitellyistä kanteluista johtaa vuosittain erilaisiin seuraamuksiin.

Tehyn kampanjan aikana tulleet ilmoitukset käsitellään aluehallintovirastoissa yksitellen, normaalin käsittelyjärjestyksen mukaisesti. Pääosa ilmoituksista koskee terveydenhuoltoa, mutta joukossa on myös sosiaalihuollon asioita.

Omavalvonnalla tärkeä merkitys potilasturvallisuuden varmistamisessa

Valvira muistuttaa, että potilasturvallisuuden vaarantumisesta on ilmoitettava suoraan työnantajalle ja tilanteet käsitellään työpaikoilla ensisijaisesti omavalvonnan keinoin.

Valvoville viranomaisille ilmoitus tulee tehdä lähtökohtaisesti silloin, kun se ei ratkea omavalvonnassa tai kyse on erityisen vakavasta haittatapahtumasta.

Muualla verkossa