På svenska
Tiedote

Työnantajien kustannuksia lisäävä perhevapaauudistus ei edistä tasa-arvoa

Hallitusohjelman mukaan perhevapaauudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä nykyistä tasaisemmin, tasa-arvo työelämässä vahvistuu ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. KT katsoo, ettei esitys perhevapaauudistuksesta edistä riittävästi näiden tavoitteiden toteutumista.

Isä kuljettaa vauvaa lastenvaunuissa talvella. Kuva: Anton Uniqueton palvelusta Pexels.

Työnantajille lisää kustannuksia aiheuttava perhevapaauudistus ei lisää tasa-arvoa eikä kannusta rekrytoimaan uutta henkilöstöä. Uudistuksen valmistelussa ei ole huomioitu riittävästi työelämän uudistukselle asettamia tarpeita.

Esitykseen perhevapaauudistuksesta sisältyy työelämän joustoja, jotka lisäävät merkittävästi perhevapaajärjestelmästä kunnille ja kuntayhtymille aiheutuvia kustannuksia, sekä järjestelmän rahoittajana, työnantajana että palveluiden tuottajana. Joustot lisäisivät kustannuksia myös esimerkiksi sairauspäivärahoissa ja varhaiskasvatuksessa.

Esitys ei paranna työllisyyttä, mikä ei edistä hallituksen asettaman työllisyystavoitteen saavuttamista.

Nykyinen järjestelmä mahdollistaa työn ja perheen yhteensovittamisen joustavasti ja myös sen, että vanhempainvapaat jaetaan perheessä tasaisesti. Perhevapaauudistus tulisi toteuttaa siten, että uudistus todella johtaisi vapaiden tasaisempaan jakautumiseen. Annetussa esityksessä on otettu aikaisempaa paremmin huomioon erilaiset perhemuodot. Tämä edistää yhdenvertaisuutta.

Uudistus ei lisäisi perhevapaiden tasaisempaa jakautumista

Esitetyssä perhevapaauudistuksessa molemmille vanhemmille on kiintiöity yhtä pitkä vanhempainvapaa. Esitys kuitenkin mahdollistaa sen, että äidit voivat pitää nykyisen pituisen vanhempainvapaan, jos isät siirtävät osan vanhempainvapaastaan äidille. Tämän vuoksi uudistus ei muuttane perhevapaiden jakautumista merkittävästi, kun otetaan huomioon se, että kotihoidontukijärjestelmään ei ehdoteta muutoksia.

Vuonna 2019 naiset käyttivät 98 prosenttia vanhempien kesken jaettavissa olevista vanhempainrahapäivistä. Kotihoidon tuella lasta hoitavista 93 prosenttia oli naisia. Esitetty uudistus ei sisällä riittävästi elementtejä, jotka kannustaisivat perheitä muuttamaan perhevapaiden käyttöä nykyisestä. Tavoite palkkatasa-arvon ja muun tasa-arvon edistämisestä tai perhevapaiden nykyistä tasaisemmasta jakautumisesta tuskin toteutuu.

Joustot lisäävät lyhytaikaisia määräaikaisia työsuhteita

Esityksen mukaan äidit voivat pitää vanhempainvapaata nykyistä huomattavasti pidemmällä ajanjaksolla ja useammissa jaksoissa. Tämä lisäisi toistuvia poissaoloja töistä. Uudistus lisäisi määräaikaisia ja erityisesti lyhytaikaisia määräaikaisia työsuhteita erityisesti naisvaltaisilla aloilla, joissa käytetään paljon perhevapaita.

Kustannukset kasvaisivat merkittävästi

Perhevapaiden kokonaispituuden kasvu lisäisi kustannuksia merkittävästi ja hallitsemattomastikin. Uudistuksessa isien käytettävissä olevien vapaiden kokonaiskestoa on pidennetty.

Esityksessä lähdetään oletuksesta, että isät eivät käyttäisi laajasti heille kiintiöityjä vapaita. Jos isät lisäävät heille kiintiöidyn vapaan käyttöä, uudistuksen kustannukset ylittyvät merkittävästi ja hallitsemattomastikin suuremmiksi kuin mitä esityksessä on arvioitu. Kun tavoitteena on, että isät käyttäisivät heille kiintiöidyt vapaat, tämä vaihtoehto on huomioitava myös uudistuksen kustannusarviossa.

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT