Uutinen

Keskusjärjestöt julkaisivat uuden ohjeistuksen tasa-arvosuunnitelmista

Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee tehdä suunnitelma ja päivittää se määräajoin, jos työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Työmarkkinakeskusjärjestöt Akava, EK, KiT, KT, SAK, STTK ja VTML ovat julkaisseet uuden ohjeistuksen tasa-arvosuunnitelmista. Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on edistää sukupuolten tasa-arvoa työpaikalla. Suunnitelma tehdään yhteistyössä työpaikan henkilöstön edustajien kanssa.

Työnantajan on laadittava vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet. 

– Jos työnantaja on tehnyt suunnitelman viimeksi vuonna 2021, niin vuosi 2023 on aikaa tehdä uusi tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus, KT:n johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo neuvoo. 

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta. Selvityksen osana on laadittava erittely miesten ja naisten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä palkkakartoitus.

Palkkakartoituksella tarkoitetaan työnantajan selvitystä naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Palkkakartoituksen avulla pyritään selvittämään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole sukupuolesta johtuvia perusteettomia palkkaeroja.

Lisäksi suunnitellaan mahdollisia tarpeellisia toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi työpaikalla. Toimenpiteet tulee sisällyttää tasa-arvosuunnitelmaan. 

Tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä tulee tiedottaa koko henkilöstölle. Suunnitelman on oltava helposti henkilöstön saatavilla. Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää myös arvio aikaisempaan suunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

Tasa-arvo-ohjeistuksen laatiminen on osa Suomen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmaa vuosille 2020–2023. Aiempi työmarkkinakeskusjärjestöjen ohjeistus asiasta on vuodelta 2016.