På svenska
Uutinen

Hyvinvointipalvelut kohentuneet lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta on kehittynyt hyvään suuntaan vuosina 2012–2016. Etenkin psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuus on parantunut.

Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen hyvinvointipalvelut ovat parantuneet viime vuosien aikana.

Lukioissa opiskeluhuoltopalveluja on käytettävissä aiempaa enemmän. Terveydenhoitajan palvelut ovat jokaisen lukion käytettävissä ja lääkäripalvelut 88 prosentilla lukioista. Kuraattoripalvelut puuttuvat viideltä prosentilta lukioista.

Ammatillisen koulutuksen toimipisteistä 95 prosentilla on käytettävissä terveydenhoitajan ja kuraattorin palvelut. 81 prosentilla on käytössä lääkärin palvelut ja 74 prosentilla psykologin palvelut.

Ongelmatilanteisiin puututaan

Lukioissa puututaan yhteisesti kirjatun käytännön pohjalta yleisimmin poissaoloihin (85 %), kiusaamiseen (81 %) sekä huumeiden ja päihteiden käyttöön (79 % ja 75 %). Keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita tukee 68 prosenttia lukioista, mutta keskeyttämisen syitä seuraa vain puolet lukioista.

Ammatillisen peruskoulutuksen toimipisteissä alkoholin ja huumeiden käyttöön puututaan lukioitakin yleisemmin. Pelisäännöt väärinkäyttöön puuttumisesta on 97 prosentilla ja hoitoon ohjaamisesta 95 prosentilla toimipisteistä. Myös poissaolojen ja keskeyttämisten ehkäisyyn on yhteisesti kirjatut käytännöt noin 90 prosentilla toimipisteistä.

Opiskeluhuoltoryhmissä kehitetään opiskeluhuoltoa

Opiskeluhuoltoa suunnitteleva ja kehittävä opiskeluhuollon ohjausryhmä voi olla koulutuksen järjestäjän oma tai useamman järjestäjän yhteinen. Lukioista 67 prosentilla on oma ohjausryhmä ja 20 prosentilla yhteinen ohjausryhmä.

Ammatillisen koulutuksen toimipisteistä 67 prosentilla on oma ohjausryhmä ja yhteinen 17 prosentilla.

Enemmistöllä oppilaitosten toimipisteitä on myös oma monialainen opiskeluhuoltoryhmänsä, jonka tärkein tehtävä on yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö.

Lukioissa ryhmän muodostavat opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat, kuraattorit, rehtorit ja psykologit. Opiskelijoiden edustaja kuuluu ryhmään noin 30 prosentissa ja vanhempien edustaja 11 prosentissa lukioista.

Ammatillisissa oppilaitoksissa monialaisiin opiskeluhuoltoryhmiin osallistuvat usein myös erityisopettajat. Opiskelijat osallistuvat ryhmiin joka kolmannessa toimipisteessä.

Lähes kaikissa lukioissa ja ammatillisten oppilaitosten toimipisteissä opiskelijat on otettu mukaan opetussuunnitelman laatimiseen. Opiskelijoiden osallisuus on kehittynyt positiivisesti monissa lukioissa verrattuna aiempaan.

Myös kouluruokailusuositusta noudatetaan useammassa lukioissa kuin aiemmin. Vuonna 2016 suositusta noudatti 83 prosenttia lukioista ja 89 prosenttia ammatillisen koulutuksen toimipisteistä.