På svenska
Uutinen

Ammatillisen koulutuksen ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet voimaan

Opetushallitus on laatinut uudet tutkinnon perusteet kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sekä moniin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Uudistus on osa ammatillisen koulutuksen reformia.

Maalaustarvikkeita

Ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan vuoden alussa. Kaikkiin tutkintoihin laaditaan uudet perusteet 1.1.2019 mennessä.

Noin puoleen perustutkinnoista on tehty suurempia muutoksia, kun tutkinnon osia on päivitetty vastamaan uutta työelämässä tarvittavaa osaamista. Muihin perustutkintoihin on tehty vain reformin vaatimat uudistukset, kuten yksi tapa suorittaa perustutkinto, uudet yhteiset tutkinnon osat ja uusi arviointiasteikko.

Uudet tutkintojen perusteet on laadittu yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Näin varmistetaan, että perusteet vastaavat työelämän tarpeita ja opiskelijat oppivat ne tiedot ja taidot, joita eri alojen työpaikoissa tarvitaan.

Tutkintojen määrä vähenee

Reformin myötä tutkintojen määrä laskee yli puolella. Osa tutkinnoista poistuu, kun niihin sisältyvä osaaminen yhdistetään osaksi uutta laajempaa tutkintoa. Reformissa luovutaan myös erottelusta nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä. Jatkossa ammatilliset perustutkinnot suoritetaan vain yhdellä tavalla.

Uusien tutkintojen perusteet ovat sisällöltään entistä laaja-alaisempia. Tutkintoihin tulee myös entistä enemmän osaamisaloja, joiden mukaan voi suuntautua eri työtehtäviin. Opiskelijoiden osaaminen arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteisiin kirjattuihin ammattitaito- ja osaamisvaatimuksiin. Osaaminen osoitetaan näytöissä eli tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa.

Uudet ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet tulevat voimaan portaittain 1.1.2018, 1.8.2018 ja 1.1.2019. Uudet perustutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.8.2018.