På svenska
Tiedote

Kuntatalouteen ei ole syntynyt uutta jakovaraa

Valtiovarainministeriö arvioi tuoreessa taloudellisessa katsauksessaan, että julkisen talouden alijäämä eli menojen ja tulojen välinen epätasapaino pysyy vuonna 2021 edelleen suurena. Koronaepidemian vuoksi päätetyt tukitoimet ja epidemian aikana kertyneen palvelu- ja hoitovelan purkaminen pitävät julkiset menot korkeina. Kuntasektorin menot ovat vuonna 2022 selvästi suuremmat kuin tulot.

Sotuveneet on vedetty maihin. Kuva: Eeva Anundi.

Vaisut yleiset kasvunäkymät ja krooninen alijäämä varjostavat julkisen talouden paluuta normaaliin. Tilannetta vaikeuttavat myös väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön määrän väheneminen. Kuntatalouden lähivuosien heikoista näkymistä huolimatta kuntien tehtäviä ja velvoitteita laajennetaan. Lisäksi kuntatyönantajien kustannuksia lisää yksityistä sektoria noin neljä prosenttiyksikköä korkeampi työnantajan eläkemaksu, jonka suuruus tänä vuonna on yhteensä noin 735 000 000 euroa.

– Vaikka talouden elpyminen näyttää käynnistyvän, julkiset menot ja tulot ovat koronaepidemian jäljiltä huomattavassa epätasapainossa. Kuntatalouteen ei ole syntynyt uutta jakovaraa, totesi työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteisessä webinaarissa.

Kunta-alan työmarkkinaneuvottelut käynnistyvät varsinaisesti syksyllä. Kunta-alan sopijaosapuolten yli 30 neuvotteluryhmää työskentelevät jatkuvan neuvottelun periaatteella. Sopimus- ja neuvottelujärjestelmä on muuttumassa historiallisella tavalla.

– KT:n tavoitteena on uudistaa palkkaus- ja työaikajärjestelmiä palvelutoiminnan tuloksellisuutta parantavaan suuntaan. Tarvitsemme jatkossakin paikallisia eriä kannustavan palkkauksen edistämiseksi, painotti KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

KT:lla ja pääsopijajärjestöillä on vuosikymmenten hyvä kokemus yhteistoiminnallisesta työelämän kehittämisestä.

– KT pitää tärkeänä, että työmarkkinaosapuolet jatkavat kuluvallakin sopimuskaudella laaja-alaista kehittämistyötä työolojen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi sekä seuraavat työn murroksen vaikutuksia työelämään. Kunnat ja kuntayhtymät panostavat lisäksi omin toimin laajasti johtamisen, henkilöstön osaamisen ja työolojen kehittämiseen, korosti KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen webinaarissa.

Lisätietoja:

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen, puh. 040 570 5593
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT